Idrettsglede på Stord

Forside Samarbeidspartner

– Det er noe magisk ved å stå og se utover kunstgressbaner som er fulle av glade barn og engasjerte foreldre.

Det sier sponsoransvarlig i IL Solid, Leif Ottar Heimro. IL Solid, ved bydel Vest på Stord, er et av lokallagene Haugaland Kraft har støttet gjennom flere år – et idrettslag som i flere år har sørget for mestring, idrettsglede og engasjement for barn og unge.

Haugaland Kraft har et ønske om å være en aktiv medspiller til at regionen utvikler seg, og til at barn og unge får gode oppvekstsvilkår. Hvert år bidrar vi derfor betydelig til barne- og ungdomsarbeid, og kultur- og idrettsliv gjennom våre samarbeidsprogrammer.

Holder medlemskontingentene nede

l april ble Solid Kiwi Bama cup 2023 arrangert, en fotballcup som er arrangert i en årrekke for barn og unge. Vi tok turen til Stord for å få med oss fotballglede og frivillig engasjement.

– Midlene fra Haugaland Kraft er svært viktige for IL Solid, og bidrar til at vi kan tilby et godt og variert tilbud til barn og unge i bydel vest på Stord, sier sponsoransvarlig Heimro.

Sponsorpengene går blant annet til innkjøp av drakter og utstyr til barn og ungdom, og ikke minst går de til å holde medlemskontingentene nede.

En idrettsarena for alle

Solid har et eget stjernelag, et lag for mennesker med funksjonsnedsettelser. Et fantastisk initiativ som bidrar til økt mangfold og mestring.

– Pengene fra Haugaland Kraft er ikke øremerket noen lag, men fordeles, slik at også spillerne på stjernelaget nyter godt av midlene, nevner Heimro.

Stjernelaget er bare et av flere gode initiativ som IL Stord står bak. De har opprettet Solidfondet med mål om å gi barn og unge som er medlemmer av idrettslaget mulighet til å være med på cuper, reiser og andre aktiviteter tilknyttet idrettslaget, uavhengig av økonomisk situasjon i hjemmet.

Haugaland Kraft er stolte av å støtte lokallag som IL Solid, takk for at vi fikk være med på cupen!

Leif Ottar Heimro, sponsoransvarlig i IL Solid.

Publisert