HK_stjerne_hvit-med-blå-bakgrunn-header

Haugaland Næringspark solgt

Presse

Haugaland Næringspark solgt til fem kommuner på Haugalandet

Onsdag 19. desember 2018 ble Haugaland Næringspark (HNP) solgt til kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord og Bokn. Kjøpesummen på 350 millioner kroner er gjort opp ved motregning av lån kommunene hadde til Haugaland Kraft.


Eierfordelingen etter salget er som følger: Karmøy Kommune 46,05 %, Haugesund Kommune 33,12 %, Tysvær Kommune 10,85 %, Vindafjord Kommune 7,88 % og Bokn Kommune 2,10 %.

Haugaland Næringspark er Norges største industri- og næringspark med sine 5000 mål og med et havneareal på 133 mål samt ca. 80 meter dypvannskai. Parken er lokalisert mellom to av Norges største byer og samferdselsårer. Den har en unik nærhet til landets mest trafikkerte skipsled. Parken ligger på Gismarvik i Tysvær Kommune.

– Overføringen som nå skjer følger eierstrategien som ble besluttet av kommunene i 2015, uttaler konsernsjef i Haugaland Kraft Olav Linga. Haugaland Kraft skulle fokusere på sin kjernevirksomhet og næringsparken skulle løftes ut av konsernet. Det er gjort betydelige investeringer som legger et godt grunnlag for videre utvikling av næringsparken, avslutter Linga.

Fakta

Haugaland Næringspark AS ble etablert i 2001 av kommunene Tysvær, Bokn, Karmøy og Haugesund med det formål å forestå etablering og utvikling av gassbasert og annen industri, samt annen næringsvirksomhet. I 2005 ble alle aksjer i HNP solgt til Haugaland Kraft, og i 2007 ble det første spadestikket tatt. Hovedinfrastruktur fra området ved tunnelinnslaget for T-forbindelsen og ned til havneområdet sto ferdig i 2009. Det har pågått næringsvirksomhet i parken siden 2010. Pr i dag er det flere bedrifter som har sin virksomhet med utgangspunkt fra Gismarvik. Ca. 220 dekar er solgt eller leid bort til aktiviteter innen bygg, anlegg, transport, utleie, betong, asfalt, offshore basevirksomhet, mm. Ulike virksomheter har hatt sine aktiviteter i havnen. I dag er ca. 50–60 dekar i bruk. Gismarvik Havn fungerer i dag som offshorebase og flerbrukshavn. Parken er tilrettelagt for bærekraftig og «grønne» energikilder.


For mer informasjon kontakt:

Haugaland Kraft

Olav Linga, konsernsjef
Tlf. 911 61 324
olav.linga@hkraft.no

Publisert