Costa Favlosa – Fotograf Vigleik Dueland (002)

Haugaland Kraft og Karmsund Havn etablerer felles landstrømselskap

Presse Nyhet

–Som premissleverandør for det grønne skiftet, er det knyttet høye forventningene til fornybarnæringens bidrag til en bærekraftig utvikling, uttaler konsernsjef Olav Linga.

Olav Linga
Konsernsjef Olav Linga

Vår region har opplevd en fantastisk vekst i cruisesegmentet siden oppstart i 2013, og cruiseturismen gir nå store positive ringvirkninger for aktører i hele regionen mellom Bjørnefjorden og Boknafjorden. For å kunne fortsette å vokse og være en betydelig aktør i bransjen, er det en forutsetning at regionen får på plass landstrøm til cruiseskipene.

Haugaland Kraft utfører nå en kapasitetsøkning til Risøy, som innebærer at landstrøm til cruiseskip kan bli en realitet.

Karmsund Havn og Haugaland Kraft har derfor etablert et felles selskap, Havnekraft AS. Selskapet er eid 50/50 av partene og har som formål å utvikle, eie og drifte landstrømanlegg, samt virksomhet knyttet til dette. Partene har utfyllende kompetanse, og har sammen de aller beste forutsetningene for å lage et godt landstrømkonsept. Havnekraft AS har i dag søkt Enova om støtte til etablering av landstrømanlegg på Haugesund Cruise Terminal, Garpeskjær.  Anlegget vil også kunne tilby landstrøm til blant annet offshoreskip som bruker kaien til ventekai utenom cruisesesongen.

Store reduksjoner i klimagassutslipp

I forbindelse med Enovasøknaden, har Havnekraft beregnet potensialet for bruk av det første anlegget på Risøy, og inngått intensjonsavtaler med rederier som ønsker å benytte anlegget. Basert på dette, vil en kunne oppnå en årlig reduksjon på rundt 1.300 tonn CO2 – utslipp.

Havnekraft AS håper å ha på plass det første landstrømanlegget innen 01.01.22.

– Vi må tenke globalt og handle lokalt. Samarbeid, kunnskap og vilje er nøkkelen til en mer sterk og bærekraftig region. En fremtidig målsetting et at landstrøm skal være tilgjengelig i alle havner i vårt område.  Vi i Haugaland Kraft skal bidra til at regionen sikrer framtidig konkurranseevne, fortsetter Linga.

– Karmsund Havns eiere og styre har store forventninger til oss på miljøsiden, og ambisjonene internt er også høye på dette området. Gjennom vårt Intelliport-konsept arbeider vi systematisk med tiltak som reduserer utslipp, og fører oss i en stadig mer bærekraftig retning. Landstrøm til cruise er noe vi har arbeidet lenge med å få på plass, og det vil være det viktigste enkelttiltaket for å redusere utslipp fra vår virksomhet. Vi er svært glad for å få på plass dette samarbeidet med Haugaland Kraft, og gleder oss til å utvikle landstrøm sammen. Jeg har stor tro på at Haugaland Kraft er den helt riktige partneren for å kunne realisere dette konseptet, avslutter Havnedirektør Tore Gautesen.

Kontaktpersoner:
Haugaland Kraft, Konsernsjef Olav Linga, 911 61 324

Karmsund Havn, Havnedirektør Tore Gautesen: 922 26 097

Publisert