Haugaland Kraft gir millionstøtte til vanskeligstilte

Nyhet Forside

Haugaland Kraft gir fem millioner kroner til humanitært arbeid i regionen. En støtte som gjør at flere lokale organisasjoner nå kan skape gode ferieminner for mange vanskeligstilte.

Haugaland Kraft har besluttet å gi fem millioner kroner i gave til økonomisk vanskeligstilte innbyggere på Haugalandet, i Sunnhordland, Ryfylke og deler av Hardanger – i alle kommuner konsernet har virksomhet.

Pengene skal komme innbyggere i vedvarende lavinntektshusholdninger til gode og kan disponeres på ulike måter, for eksempel til ferietilbud, utflukter og arrangementer, men også til klær og utstyr.

I praksis betyr dette at mange barn, ungdommer, ensomme, rusavhengige, flyktninger og familier i en vanskeligstilt situasjon har noe å se fram til med glede denne sommeren.

Skal skape trivsel og glede for de som trenger det mest

– Denne gaven gjør det mulig for oss å skape trivsel og glede for de som trenger det i bygda vår, gleder seg Solveig Kvamme fra Etne frivilligsentral. Pengene skal brukes til å støtte flere prosjekter i kommunen, bl.a. «åpen fritid» som er et gratis møtested for barn og unge. – Tidligere har vi hatt Skateboard-camp, drop-in-verksted med buttonmaker og sykurs, nå i august skal vi invitere til to dager med aktiviteter og moro på Frønsdal aktivitetsgard og til «Etnelaikane» som er et arrangement for personer med nedsatt funksjonsevne, forteller Kvamme begeistret.

En av organisasjonene som har fått midler i Haugesund kommune er Haugesund Røde Kors som skal organisere en tur til Kongeparken til høsten. Aktivitetstilrettelegger i Haugesund Røde Kors Silje Fagermo ble veldig glad da tildelingen kom. – Gaven gjør det mulig for oss å gi et tilbud til mange familier som ellers ikke hadde hatt råd til dette.

Også Mangor Mannes fra Blå Kors Åkrehamn gleder seg over støtten fra Haugaland Kraft som vil skape glede hos mange i sommer. – Med denne støtten kan vi invitere flere vanskeligstilte familier til en fin ferietur, på samme tid som vi også får arrangert en tur for rusmisbrukere og «utslåtte», sier Mangor Mannes. Han håper at pengene i tillegg vil rekke til å kjøpe inn noen småbåter til Ungdommene på Fabrikken og en lokal tur for enslige.

Frivillighetssentralene vet best hvor skoen trykker

Det praktiske rundt fordelingen gjøres i samarbeid med frivillighetssentralen og/eller frivillighetskoordinator i den enkelte kommunen. – Frivillighetssentralene og -koordinatorene rundt om i kommunene har god lokalkunnskap og vet best hvor skoen trykker, sier Gunn Margareth Lassesen, direktør for kommunikasjon og kundetjenester. Lassesen har ansvar for å følge opp ordningen fra Haugaland Kraft sin side og er glad for samarbeidet. – Slik kan vi sikre at midlene når godt ut til de som har størst behov.

Kommunene som får støtte er Utsira, Tysvær, Sveio, Suldal, Sauda, Etne, Stord, Bømlo, Vindafjord, Ullensvang, Kvinnherad, Fitjar, Haugesund og Karmøy.

Publisert