Dataprogrammering. Foto: markus-spiske

Haugaland Kraft bygger fiber over Nordsjøen til England

Presse Nyhet

Haugaland Kraft, Hatteland konsernet og andre partnere etablerer en europeisk fiberring som skal styrke Norge som datasenternasjon. Med transportkapasitet på inntil 160 terrabits pr sekund vil den undersjøiske fiberkabelen øke datakapasiteten mellom Norge og utlandet betydelig.

Vi skal bygge ny 700 km lang fiberkabel mellom Norge og Storbritannia. Kabelen til England blir en del av et større fibernettverk som Haugaland Kraft sammen med partnerne etablerer, Euroconnect-1, som skal sørge for en robust og førsteklasses digital infrastruktur. Nordsjøkabelen og leid fiberkapasitet i Europa er sentrale brikker i Euroconnect.

Euroconnect kart
Den nye fiberkabelen til England bidrar til at Norge kobles sammen med sentrale digitale knutepunkt som London, Brussel, Amsterdam og Hamburg.

Kobler Norge til Google og Facebook

Gjennom Nordsjøkabelen og Euroconnect kobles Norge sammen med sentrale digitale knutepunkt som London, Brussel, Amsterdam og Hamburg. Det betyr at Norge kobles på de store datasenter- knutepunktene i Irland, Danmark og Sverige, steder der aktører som Microsoft, Facebook, Google og Amazon allerede har store datasentre.

Jan Håland
– Det er stort behov for høy datakapasitet og en direkteforbindelse mellom Norge og Storbritannia og resten av Europa, sier Jan Håland, direktør for Haugaland Kraft Fiber AS.

Byggingen av kabelen mellom Norge og Storbritannia (UK) starter like over nyttår i 2020, og forventes ferdig i 2021.

Konsortiet som bygger forbindelsen Norge – UK består av Haugaland Kraft, Jakob Hatteland Group, Polysys, BKK, Ryfylke IKS, Green Mountain og Lyse/Altibox som operatør.

– Vi i Haugaland Kraft er sammen med konsortiet glade for muligheten til å investere i samfunnskritisk norsk infrastruktur, også mot utlandet. Haugaland Kraft har i snart to tiår investert over en milliard kroner i digital infrastruktur på Haugalandet, Sunnhordland og i indre Ryfylke. Behovet for høy datakapasitet og en direkteforbindelse mellom Norge og Storbritannia og resten av Europa er stort. Investeringene er betydelige, men vi er flere om å dele regningen, sier Jan Håland, leder av fibervirksomheten i Haugaland Kraft.

Av stor betydning for næringslivet

Håland framholder at den nye sjøkabelen mot England vil styrke Norges posisjon som et attraktivt sted for å investere i nye datasentre.

– Vi har stabil og grønn energi, stabile politiske forhold, en velutdannet befolkning og et kjølig klima.

Jakob Hatteland Holding AS er også partner i prosjektet. Konsernsjefen i Hatteland Group, Stig Hatteland, påpeker at kravene til effektivisering i næringslivet øker, og digitalisering forutsetter god tilgjengelighet på informasjon.

– Arbeidet kraftselskapene gjør med å legge til rette for moderne fiberkommunikasjon er en forutsetning for den utviklingen næringslivet er avhengig av fremover, uttaler konsernsjef Hatteland.

– Den nye fiberkabelen vil komme inn til Norge på Rennesøy i Ryfylke. Haugaland Kraft bygget sist sommer fiberkabel fra vår region til Rennesøy. Vi er dermed allerede godt posisjonert til å trekke til oss nye etableringer av virksomheter (som f.eks. datasentre) som har behov for fiberkapasitet og ren energi på Haugalandet, avslutter Jan Håland i Haugaland Kraft.

Kontaktinformasjon:

Olav Linga
Konsernsjef Haugaland Kraft AS
Mobil: 911 61 324

Jan Håland
Direktør Haugaland Kraft Fiber AS
Mobil: 982 37 181

Eierposter:

Lyse Fiberinvest AS37,438%
Haugaland Kraft AS26, 278%
BKK Digitek AS20, 747%
Jacob Hatteland Holding AS8,103%
Polysys AS4,698%
Green Mountain AS2,018%
Ryfylke IKS0,724%

Publisert