haugaland_kraft_028

Haugaland Kraft bidro med én milliard kroner til fellesskapet

Presse Årsresultat

Pressemelding 12. april 2019 – årsresultat 2018

Haugaland Kraft bidro til lokalsamfunnene i regionen med over 949 millioner kroner i 2018. Lokalt kjøpte konsernet varer og tjenester gjennom sine mange underleverandører for 397 millioner kroner.

Tilbakeført til lokalsamfunnetMNOK
Skatt på lønn24
Eiendomsskatt31
Kjøp av varer og tjenester397
Netto utbetalt lønn218
Utbytte og renter til eierne280
Sum949

Tilbakefort-lokalsamfunnet-HK

Våre eiere, som består av lokale kommuner, energi- og kraftselskap fikk utbetalt over 280 millioner.

– Vi er stolte av å bidra til fellesskapet og gjennom dette gjøre Haugalandet, Sunnhordland og Indre Ryfylke til en enda mer attraktiv region å bo, arbeide og leve i. Ved siden av å bygge ut og tilby fremtidsrettede tjenester av høy kvalitet, er Haugaland Kraft en betydelig regional bidragsyter til idrett, kultur og lokale foreninger. I 2018 støttet vi over 100 lag, foreninger, arrangementer og aktiviteter rettet mot barn og unge, sier konsernsjef Olav Linga i Haugaland Kraft.

Haugaland Kraft er også en av de største lærebedrifter i regionen.

Som stor arbeidsgiver har vi et ansvar som vi er veldig bevisst, og vårt mål er at ti prosent av våre ansatte til enhver tid skal være lærlinger. Ved utgangen av 2018 hadde vi 28 lærlinger fordelt på fem ulike fag.

Olav Linga

Haugaland Kraft hadde i 2018 en omsetning på 2,7 milliarder kroner og et resultat etter skatt på 746 millioner kroner. Det gode resultatet kommer av volumvekst i alle forretningsområder og kontinuerlig fokus på effektiv drift. Spesielt er det resultatet fra kraftproduksjonen i Sunnhordland Kraftlag og regnskapsmessig ekstraordinær gevinst ved salg av næringsparken på 151 millioner kroner som trekker opp årets resultat.

– Konsernet har lagt bak seg et godt driftsår, som styrkes ytterligere av noen engangseffekter. Aktiviteten har vært stor, og alle våre forretningsområder har utviklet seg i en positiv retning og bidratt til det gode resultatet, sier konsernsjefen.

Styret vil overfor generalforsamlingen foreslå et utbytte på 267 millioner kroner. Samlet utbetaling til eierne inkludert renter på ansvarlige lån vil være 280 millioner kroner.

Investeringene har i 2018 vært rekordhøye og totalt er det investert for 622 millioner kroner.
Resultatutviklingen i konsernet viser at de siste års strukturendringer med sammenslåingene med Sunnhordland Kraftlag og Skånevik Ølen Kraftlag, samt overtagelse av Finnås Kraftlag sin aksjepost i SKL og oppkjøp av regionalnett i områdene fra Statnett har vært fornuftige.

– Sammenslåingene gir oss en mer effektiv drift som kommer både kunder, eiere og ansatte til gode. Konsernets solide finansielle stilling sikrer muskler til å gjøre nødvendig vedlikehold og investeringer. Vi står godt rustet for det videre arbeidet med konsolideringer i energibransjen, sier Linga.

Haugesund 12. april 2019

Kontaktperson:
Olav Linga
Konsernsjef
Mob.nr. 911 61 324

Publisert