Global mangel på mikrobrikker rammer KraftPlugg

Strøm Forside

Den globale mangelen på mikrobrikker fortsetter, og skaper produksjonstrøbbel for flere bedrifter i hele verden – KraftPluggen inkludert. Dette gjør at leveranser av KraftPlugger dessverre vil bli forsinket.

Som mange andre leverandører i hele verden, har vi blitt rammet av den globale «mikrochip-krisen». Enkelt forklart er det svært høy etterspørsel etter mikrobrikker verden over som produsenter og tilbydere ikke klarer å møte. Hvorfor produsentene ikke klarer å møte den høye etterspørselen grunnes flere faktorer, blant annet Covid-19. Pandemien førte tidlig til nedstengte fabrikker noe som førte til et stort etterslep for etterspørsel av mikrobrikker.

Grunnen til at KraftPlugg blir påvirket av dette er fordi den består blant annet av en såkalt mikrobrikke, som er en av hoveddelene som gjør at KraftPluggen skal kunne fungere som den skal.

Her kan du lese mer om hva som påvirker komponent-situasjonen i verden.

Vi beklager på det sterkeste at flere kunder blir påvirket av dette! Vi jobber på spreng for å få komponentene levert så fort som mulig, slik at du snarest kan få din KraftPlugg i hjemmet ditt!

Noen spørsmål og svar: 

Hva er disse mikrobrikkene? 

Mikrobrikkene, ofte kalt halvledere, fungerer som hjernen bak så og si all elektronikk vi har. De er små teknologiske vidunderbrikker som er grunnlaget for minne- og prosessorbrikkene som finnes i neste alle elektroniske enheter. 

Hva er det som har forårsaket mangel og forsinkelse? 

Covid-19 førte tidlig til nedstengte fabrikker som stanset produksjonen i flere måneder. I løpet av disse månedene fortsatte etterspørselen etter elektroniske produkter å vokse, og det ble dermed et stort etterslep av etterspørsel for mikrobrikker. I tillegg til at pandemien førte til nedstengte fabrikker, førte det også til stengte grenser i Kina noe som også satte en stopper for flyten av verdens mikrobrikker. 90% av verdens elektronikk går gjennom Kinas Yantian havn – som også ble stengt under pandemien. Dette førte til at hundrevis av containerskip stod utenfor å ventet på å legge til kai. 

Hvilke industrier blir rammet?  

Bilindustrien er blant dem som er hardest rammet, og mange bilprodusenter har produsert færre biler som følge av mangelen. Telefonprodusenter som f.eks. Apple er også rammet, hvor deres nye iPhone 13 Pro mangler på lager hos flere utsalgssteder. Så og si alle produsenter av bildeler og elektronikk blir rammet, samt alle som selger og tilbyr elektroniske produkter – som f.eks. KraftPlugg. 

Hvorfor produserer ikke bare fabrikkene mer? 

Det er dessverre enklere sagt enn gjort. Etterspørselen etter mikrobrikker er såpass høy og voksende verden over at produsentene ikke klare å produsere opp nok mikrobrikker raskt nok. Det er heller ikke mange fabrikker i verden som produserer mikrobrikker, noe som også gjør det vanskelig å matche etterspørselen. 

Hvor lenge skal mangelen vare? 

Hvor lenge er vanskelig å si. CEO av mikrochip-produsenten STMicro har estimert at mangelen vil være over i slutten av 2023. Men dette vil selvsagt være avhengig av hvordan etterspørselen for elektroniske produkter vil utvikle seg. Er den voksende vil dette gjøre det vanskelig for å fabrikkene å produsere antall som matcher etterspørselen, men får vi en «pause» i etterspørsel vil dette gjøre at fabrikken rekker å hente seg inn og komme ovenpå i produksjon. 

Publisert