Overgang til forskuddsfakturering

Altibox Fiber Informasjon Forside

I mai 2021 skifter Altibox fakturasystem. Mens du så langt har betalt Altibox-abonnementet ditt på etterskudd, vil fakturaen nå komme på forskudd.

I en overgang betyr det at du som er fiberkunde vil få to fakturaer fra oss i mai – etterskuddsfakturaen for april og forskuddsfakturaen for mai måned.

Forskuddsfakturering er vanlig praksis ved salg av tjenesteabonnement. Noen eksempler er mobil, husleie og avis. Mobilabonnementet betaler du for på forskudd. Bruker du data som overskrider datapakken i abonnementet ditt, betaler du for overforbruket på etterskudd. På samme måte, vil du nå få faktura for TV- og internett-abonnementet ditt på forskudd. Har du brukt mer data eller andre tjenester enn det du har inkludert i abonnementet (for eksempel filmkjøp), blir dette fakturert på etterskudd.

Vi har forståelse for at det kan være utfordrende å betale disse unntaksvis tette regningene. Vi åpner derfor for at du selv kan utsette og dele opp betalingen. Dette gjør du selv på hkraft.no – Min side. Ønsker du å dele opp fakturaen, gjør du dette slik det passer deg, så lenge hele beløpet er betalt innen fristen. Vilkårene for betalingsutsettelse står beskrevet på Min side.

NB! Har du avtalegiro? Husk å sjekke at beløpsgrensen din er høy nok innen betalingsfristen forfaller!

Spørsmål og svar

Hvorfor endrer dere fra etterskudds- til forskuddsfakturering?
Alle Altibox-systemer skal byttes ut i løpet av 2021 og vi må tilpasse oss det nye fakturasystemet.

Når skjer omleggingen og hvem berøres?
Overgangen til forskuddsfakturering gjelder alle Altibox-kunder i Norge. For alle som får levert Altibox-tjenester fra Haugaland Kraft, skjer omleggingen i mai 2021. Fra og med juni 2021 er vi over i nytt fakturasystem, og du faktureres forskuddsvis én gang per måned.

Strømkunder berøres ikke av endringen, og vil fortsatt bli fakturert etterskuddsvis for strømforbruket sitt.

Hva betyr overgangen til forskuddsfakturering for meg som kunde?
Endringen betyr i praksis at du får to fakturaer fra oss i løpet av mai måned – én for april (etterskudd) og én for mai (forskudd):

Utover dette er alt som før. Du kan fortsatt surfe og se TV med lynrask fiber til uendret pris.

Kan jeg få forlenget betalingsfrist?
Ja, du kan utsette betaling inntil 31 dager etter hovedforfall. Dette gjør du selv ved å logge inn på Min side. Scroll så ned til menyen nederst på Min side. Velg “Utsett betaling”. Vi gjør oppmerksom på at du vil bli belastet med renter på det beløpet som betales etter opprinnelig forfall. Du blir opplyst om gjeldende rentesats før du bekrefter betalingsutsettelsen. Du vil ikke få tilsendt ny faktura, men bruker samme KID-nummer som på opprinnelig faktura.

Vilkårene for betalingsutsettelse er at:

Kan jeg dele opp betalingen min?
Ja, du kan betale fakturabeløpet i så mange omganger du vil. Hele beløpet må være innbetalt innen betalingsfristen. Du vil ikke få tilsendt ny faktura, men bruker samme KID-nummer som på opprinnelig faktura.

Altibox vilkår om fakturering

Ta kontakt med kundesenteret vårt.

Kontor5-f

Publisert