Energimontører i nettselskapet

Et år for dugnadsånd, samarbeid og sjøbein

Blogg Årsresultat Forside

Av: Olav Linga, konsernsjef Haugaland Kraft AS

Olav Linga, konsernsjef Haugaland Kraft
Konsernsjef Olav Linga

“Du skal kjøre spettet hardt innunder arrete hverdager og vippe dem opp. En etter en”.

I 2020 fikk vi mange “arrete” hverdager, som beskrevet av den folkekjære haugesundspoeten Kolbein Falkeid i diktet “Privat huskeregel”. Få av oss hadde trodd at koronapandemien skulle bli så langvarig og inngripende. For mange ble Falkeids huskeregel viktigere enn noensinne.

Mye tyder på at vi evnet å hente fram spettet. På Haugalandet, i Sunnhordland, Kvinnherad og Indre Ryfylke har folk slått ring om lokalt næringsliv, søkt samarbeid, tenkt nytt, funnet digitale løsninger og vært rausere med hverandre. 2020 illustrerte at dugnadsånden lever i beste velgående, og at kriser ofte får frem det beste i oss. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Som et bidrag til dugnaden valgte Haugaland Kraft å gi 30 millioner kroner i “koronarabatt” til sine strøm- og fiberkunder. Konsernet ga også kriselån til den regionale flyplassen på Karmøy, som er et svært viktig transporttilbud for både næringslivet og privatpersoner i regionen vå

Tenker fremover når det går nedover

Som hjørnesteinsbedrift er det særlig viktig å holde hjulene i gang i tunge tider. Hadde vi lagt ned spettet når samfunnet er i motbakke, hadde mange blitt skadelidende: ansatte, kunder, lokale leverandører, samarbeidspartnere og kommunene som eier oss. Vi er vårt ansvar bevisst og jobber hver eneste dag for å gi kraft til en sterk og attraktiv region – også når det stormer som verst.

Et eksempel på nysatsinger i 2020 er selskapet Havnekraft, som vi etablerte sammen med Karmsund Havn. Selskapet tilrettelegger for en mer bærekraftig cruiseturisme på Haugalandet og bidrar til at regionen får Europas største landstrømanlegg for cruiseskip. På tampen av året gikk vi også sammen med Knutsen OAS og Sunnhordland Kraftlag (SKL) om å etablere havvindselskapet Deep Wind Offshore (DWO). Selskapet skal videreutvikle regionens kompetanse innen energi-og offshoremarkedet og bidra til ny og bærekraftig kraftproduksjon både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Sammen med Lyse gikk vi sterkt inn i Datek, et norsk teknologiselskap og en av Nordens ledende leverandører av IoT-produkter og løsninger. Vi har tro på at selskapet vil kunne utvikle gode og smarte løsninger som vil komme kundene våre til gode.

Mange nye medarbeidere

Vi ansatte i løpet av fjoråret 38 nye medarbeidere til faste stillinger, og tok imot drøyt 40 lærlinger og praksiskandidater fra Nav. Å utdanne fremtidens fagarbeidere og bidra til et inkluderende arbeidsliv er noe av det viktigste vi kan gjøre i nedgangstider.

Sist men ikke minst, markerte 2020 slutten på en lengre prosess med å fusjonere inn Fjelberg Kraftlag i Kvinnherad. Sammenslåingen vil gi en rekke positive virkninger: styrking av forsyningssikkerheten og beredskapen, sikring av arbeidsplasser og betydelig reduksjon av nettleien for husholdninger i området. Lavere nettleie vil også styrke konkurranseevnen til lokal industri.

I tillegg til geografisk ekspansjon, har Haugaland Kraft-konsernet utvidet sin forretningsvirksomhet betydelig de siste årene. I dag har vi fire bein å stå på: produksjon, distribusjon og salg av strøm samt fiberbredbånd. Dette har vært en bevisst strategi for å være mer robuste overfor svingninger i markedet, noe de eksepsjonelt lave kraftprisene i 2020 er et godt eksempel på. Kraftprisen i vårt område var i snitt 75 prosent lavere enn i 2019, noe som gikk hardt ut over produksjonsselskapet SKL. Lave kraftpriser er hovedårsaken til et betydelig dårligere årsresultat i 2020, sammenlignet med året før. Koronarabatten på 30 millioner kroner til strøm- og fiberkundene har også påvirket resultatet. De øvrige forretningsområdene opplevde vekst og goderesultater.

Stor etterspørsel etter fiber

I 2020 tok Haugaland Kraft viktige veivalg for hvordan vi skal styrke vår innsats for bærekraft. Vi skal i tiden fremover jobbe enda mer målrettet med fire spesifikke satsingsområder som er viktige for oss og for omgivelsene våre. Det handler om å 1) bygge en smart region, 2) redusere fotavtrykket vårt, 3) være en pådriver for regionalt samarbeid og 4) dyrke en trygg og verdiskapende bedriftskultur. Samlet vil dette bidra til både økonomisk og sosial verdiskapning i regionen, samtidig som vi reduserer belastningen på klimaet og miljøet.

En viktig forutsetning for å lykkes med det grønne skiftet er stabil leveringssikkerhet av strøm og telekommunikasjon. I 2020 så vi en kraftig økning i etterspørsel etter fiberbredbånd. Vi koblet opp drøyt 7500 nye fiberkunder, blant annet i Hålandsdalen i Suldal, der det var ustabil internettdekning og manglende kommersiell interesse for å bygge ut fiberbredbånd.

Med innføringen av hjemmekontor, hjemmeundervisning og en eksplosjon av digitale møteplasser, klasserom og arrangementer, har pandemien på mange måter understreket fiberens rolle som samfunnskritisk infrastruktur, på lik linje med strømnettet vårt. Den store pågangen fikk også positive ringvirkninger i form av økt oppdragsmengde hos lokale elektrofirma, som dermed kunne hente permitterte ansatte tilbake i arbeid.

Pandemi til tross, vi satte sjøbein og kom oss overraskende godt ut av unntaksåret 2020. Nå står vi, sammen med andre gode krefter i regionen, klare til å vippe opp det som måtte komme av “arrete hverdager” – også i 2021.

Publisert