panorama-Utsira-crop-web

Enova-støtte til pilot for smart energistyring, microgrids og fleksibilitetsmarked på Utsira

Solkraft Nyhet Informasjon FOU

Haugaland Kraft Energi (HKE) med partnere skal gjennomføre et pilotprosjekt for fremtidens fleksible kraftsystem og har fått betydelig støtte fra Enova. Hovedmålet med prosjektet er eksperimentell utvikling av ny teknologi med tilhørende forretningsmodeller som gjør smarte energitjenester og fleksibilitet lønnsomt for energibruker, nettselskap og strømleverandør.

Prosjekteier

Haugaland Kraft Energi AS

Teknologileverandører

Teknologisk innovasjon

Kompetanseutvikling

Realisert spredning av teknologi

Videre utvikling og videre spredning

Publisert