Energitilskuddsordning for næringslivet

Solkraft Strøm Bedrift Informasjon

16. september 2022 la regjeringen fram et forslag til en egen pakke med blant annet lånegarantier og en ny energitilskuddsordning for næringslivet. Tilskuddsordningen skal hjelpe strømintensive bedrifter i en overgangsperiode, slik at de kan omstille seg i lys av høye strømpriser.

22. november 2022 ble «Forskrift om midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter» kunngjort av Klima- og miljødepartementet, og rammeverket for den nye energitilskuddsordningen er nå på plass.

Ta kontakt med Enova

Energitilskuddsordningen blir en søknadsbasert støtteordning for spesielt utsatte bedrifter. Tilskuddsperioden er 1. oktober 2022 til 31. desember 2022, og fristen for å søke om tilskudd er satt til 11. desember 2022.

Ordningen vil administreres av Enova. På Enova sin nettside www.energitilskuddsordningen.no vil du etter hvert finne viktig informasjon rundt ordningen, som søknadsskjema, søknadsfrister og informasjon rundt utbetaling. Her vil du også finne kriteriene for støtte.

Bakgrunn

Les mer om strømpakken for næringslivet på regjeringens nettsider.

Publisert