Endring av vilkår for levering av strøm til forbrukerkunder

Strøm Nyhet Informasjon Forside Strømnett og nettleie

Vi har foretatt en endring av avtalevilkårene for levering av strøm til deg som kunde. Endringene trer i kraft for eksisterende kunder fra og med 4. november 2023. 

Det er i hovedsak snakk om en språklig og strukturell endring av vilkårene. Vi har erstattet våre generelle kraftleveringsvilkår med separate avtalevilkår for de enkelte strømavtalene. Dette er gjort for at det skal være enklere for deg som kunde, å sette deg inn i gjeldende avtalevilkår. 

I tillegg har vi særlig justert på følgende punkter i avtalevilkårene: 

Vi har ikke foretatt en prisjustering i våre strømavtaler, utover at vi har satt ned fakturagebyret for papirfaktura fra 49 kroner til 12,50 kr. Dette gjelder for våre kunder under 67 år. For kunder over 67 år tilkommer ikke fakturagebyr.

For strømavtalene Følg Markedet, Ung Kraft, Blå Kraft, Solkraft, Hyttekraft og Borettslag Strøm har vi lagt til i vilkårene at påslaget garanteres i 12 måneder fra avtaleinngåelse. Dette gjaldt også tidligere, men det fremgikk ikke direkte av våre avtalevilkår.

Du som kunde trenger ikke å foreta deg noe i forbindelse med endring av avtalevilkår.

Sjekk alle våre avtalevilkår på strøm til privatkunder her

Publisert