IMG_9433 (2)

14 nye lærlinger i Haugaland Kraft

Jobb i Haugaland Kraft Forside
Olav Linga
Konsernsjef Olav Linga

Viktighet og stolthet av å være en solid lærebedrift er en verdi som preger alle ansatte i Haugaland Kraft. I år tar vi inn 14 nye lærlinger i konsernet.


Lærlingene kommer fra alle deler av regionen. I år har vi elever fra Sauda, Stord, Ølen og Karmsund videregående skole.

– Lærlingene tilfører bedriften mye positivt. Vi får inn nye, unge, friske tanker og ideer. De bidrar mye til miljø og nytenkning i bedriften, så dette er veldig positivt. Vi tror at det å ha lærlinger i bedriften også er viktig for å beholde kompetanse i hele regionen, sier Linga.

Mål om 10%

Haugaland Kraft er opptatt av å utvise stort samfunnsansvar og tar sikte på å være en av de største lærebedriftene i regionen.

En lærebedrift kjennetegnes blant annet av å ha et godt system for opplæring av lærlinger og lærekandidater, samarbeid med skoler og jobber aktivt med å skape et godt arbeids- og læringsmiljø som fremmer utvikling og læring, både som fagarbeidere og menneske.

I Haugaland Kraft er målsettingen at ti prosent av de ansatte skal være lærlinger eller ansatte med avtale om arbeidstrening. I 2019 utgjorde lærlingene 9,3 prosent av de fast ansatte. Konsernet jobber aktivt med rekruttering av lærlinger og har et sosialt engasjement for de som ikke går standardveien til fagbrev.

– Vi har flere typer samfunnsansvar, men det viktigste samfunnsansvaret er at vi tar imot lærlinger. Fokus på lærlinger over lang tid bidro nok til at vi ble årets lærebedrift i 2019. Uten lærlingene så hadde Haugaland Kraft vært en fattigere bedrift. Den dagen en bedrift slutter å ta imot lærlinger, så har man gitt opp, sier konsernsjef Linga.

Disse 14 lærlingene skal gå i lære hos oss de to neste årene:

Energimontør:

Telekom:

Kontor:

Elektriker:

IMG_9433 (2)

Publisert