Visjon og forretningsidé

Vår visjon:

Vi gir kraft til en sterk og attraktiv region

Karmsund Bro, Foto Nils Tollefsen

Haugaland Kraft skaper merverdi for innbyggerne på Haugalandet. Haugalandet er en region med stor drivkraft og verdiskapning, vakker natur, god beliggenhet og gode oppvekstvilkår.

Haugaland Kraft jobber med å utvikle områder som er og vil bli viktige for fremtiden, for både næringsliv og samfunn.

Vår forretningsidé:

Haugaland Kraft skal forenkle og trygge hverdagen til våre kunder basert på fremtidsrettet teknologi for infrastruktur, fornybar energi og telekommunikasjon.

HMS

Vår HMS- og kvalitetsfilosofi

HMS og kvalitet skal være en kontinuerlig forbedrende prosess.

Helse, miljø og sikkerhet skal ha topp prioritet i alle oppgaver.

Menneskene som arbeider i Haugaland Kraft er vår viktigste ressurs. For å ivareta og sikre dette har Haugaland Kraft en hovedmålsetting innen HMS&K arbeidet om at alle ansatte skal komme hjem etter endt arbeidsdag og være like friske på kropp og sinn.

Som et bidrag for å oppnå dette har vi innført vår versjon av nullfilosofien som er en målsetting om at alle våre aktiviteter skal gjennomføres "UTEN EN SKADE".

Etikk og verdigrunnlag

FlaggVåre etiske retningslinjer skal underbygge våre visjoner og vårt verdigrunnlag, og angi retningen for de holdninger og handlinger som vi ønsker at Haugaland Kraft skal forbindes med.

Haugaland Krafts etiske retningslinjer bygger på selskapets verdier

KUNDEFOKUSERT  ENDRINGSVILLIG  PÅLITELIG  TYDELIG
Les Haugaland Krafts etiske retningslinjer her (pdf)


VERDIGRUNNLAG

Våre verdier skal prege arbeidet vårt:

Kundefokusert

 • jeg gjør kundene fornøyde. Jeg er imøtekommende og tjenestevillig i forhold til kundene, samtidig som min   lojalitet udiskutabelt ligger i Haugaland Kraft
 • jeg tenker hele tiden på hvordan vi skal skaffe nye kunder, samtidig som jeg alltid gir "det lille ekstra" for de eksisterende
 • jeg behandler alle kunder individuelt – men rettferdig
 • min kollega er også min kunde


Pålitelig

 • jeg er til å stole på
 • andre vet hva de kan forvente av meg
 • når jeg har påtatt meg en jobb blir den også gjort – garantert!


Endringsvillig

 • jeg spør meg selv hvordan Haugaland Kraft og jeg skal utvikle oss og bli bedre
 • verden endrer seg kontinuerlig og jeg er med i den utviklingen som skjer


Tydelig

 • jeg sier hva jeg mener, men med respekt for andre
 • mitt budskap er enkelt og lettfattelig, og jeg forsikrer meg om at jeg blir forstått
 • åpenhet er ikke bare et ord!