Kan jeg lagre egenprodusert strøm i et batteri?

Haugaland Kraft leverer løsninger som kan oppgraderes med batteri, dersom kunden ønsker det. Pr i dag er ikke batteriteknologien moden nok til at vi anbefaler kunder dette som et lønnsomt tiltak, men kostnaden og effektiviteten på batterier er i stadig forbedring og vi forventer en stor utvikling på dette området i årene fremover.

Dette åpner for mange spennende muligheter og effektive energiløsninger for Haugaland Kraft sine kunder i fremtiden.