Hvor mye kraft produserer og forbruker man?

Produksjonen til et solcelleanlegg er avhengig av størrelse på anlegget, vær, skyggeforhold m.m. Et anlegg på 4 kWp produserer ca. 3500 kWh per år. Det betyr at solcellene dekker +/- 20% av årsforbruket til en vanlig husholdning. Produksjonen vil variere gjennom årstidene. I desember og januar er produksjonen lav normalt sett.