Hvor lang er nedbetalingstiden?

En terskel for å kjøpe solkraft har vært at det er lang nedbetalingstid før investeringen lønner seg.  At prisene på solceller har falt betydelig den siste tiden, gjør regnestykket hyggeligere enn noen gang. Faktisk går det så raskt på solenergifronten at informasjon eldre enn ett år allerede er foreldet.

Med dagens priser så ser vi at i de fleste tilfeller vil anlegget være nedbetalt i løpet av 15 år eller mindre. For bedrifter som har større solcelleanlegg vil det gjerne være under 10 år.

Lønnsomheten av et solcelleanlegg avhenger av flere ting og mange faktorer spiller inn på hvor mye du klarer å produsere. For eksempel takvinkel, himmelretning, effektivitet i anlegget, skyggeforhold og hvilken solpakke du velger.

Solcelleanlegg varer 30-35 år eller mer. Over hele anleggets levetid vil det spare deg for strømkostnader og gi inntekter på salg av strøm. Lønnsomheten er sterkt avhengig av strømprisen, som er veldig vanskelig å forutsi mange år fram i tid. Tendensen er at strømprisene blir høyere, og det raskere enn generell prisstigning, og slik vil solcelleanlegget øke sin inntjening.

I en omfattende rapport laget av Multiconsult i 2018 viser de til en forventet årlig avkastning på 5-8% på solcelleanlegget. Det er langt over hva man får fra renter i banken og kostnaden for å ta lån.

Med Grønt Boliglån fra Haugesund Sparebank vil mange kunder kunne spare penger fra dag 1. Se mer under finansiering for å se regnestykket.