Hvilket kontonummer betaler jeg strømfakturaen til?

Du betaler til Haugaland Kraft sitt kontonr.: 1503.50.00000.

Er du tidligere kunde i Suldal er kontonr.: 3202.07.03120.

Husk å oppgi KID nummer ved betaling.

For andre betalingsvilkår kan du lese her