Hvilke tillatelser behøver jeg?

Montering av solcelleanlegg er i henhold til Plan- og bygningsloven ikke søknadspliktig, men det finnes unntak: Søknadsplikt kan gjelde boliger som ligger i områder som i kommuneplan/reguleringsplan er avsatt til hensynssoner eller verneområder.

Dersom du vil sjekke om dette gjelder huset ditt kan du gå inn på kommunens kartløsning og skrive inn adressen din.

Hva synes du om de nye sidene?