Hvilke tillatelser behøver jeg?

Montering av solcelleanlegg er i henhold til Plan- og bygningsloven ikke søknadspliktig, men det finnes unntak: Søknadsplikt kan gjelde boliger som ligger i områder som i kommuneplan/reguleringsplan er avsatt til hensynssoner eller verneområder.

Dersom du vil sjekke om dette gjelder huset ditt kan du gå inn på kommunens kartløsning og skrive inn adressen din.