Hva skjer med eventuell overskuddsstrøm?

Produseres det mer enn du klarer å bruke, selges overskuddsstrømmen tilbake ut på nettet. Med solcelleanlegg fra Haugaland Kraft må du koble anlegget til strømnettet, og dermed blir du en plusskunde. Dette innebærer at du får du montert en digital strømmåler som avregner summen av produksjon og forbruk time for time. Om du produserer mer enn du får brukt selv kjøper vi denne strømmen av deg.