Hva er plusskundeordningen?

Kort fortalt er en plusskunde en kunde som på tider av året produserer mer strøm enn kunden selv forbruker. Overskuddsstrømmen selges tilbake til nettselskapet. Typiske plusskunder kan være boligeiere med solcellepaneler på taket. Definisjonen på en plusskunde er en sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW.

Ny kundeundersøkelse: si din mening!