Hva er betalingsvilkårene?

Vi fakturerer etterskuddsvis en gang pr. måned. Betalingsfrist skal være minst to uker. Mer informasjon om betalingsvilkår finner du her.