Er solceller et bra klimatiltak i Norge?

Selv om vi produserer mye vannkraft i Norge, vil strøm fra solenergi ha en positiv miljø- og klimaeffekt også i Norge. Dette skyldes blant annet at dersom du lager din egen strøm fra solceller på taket ditt, så kan mer strøm fra norsk vannkraft eksporteres til utlandet og erstatte mindre klimavennlig energiproduksjon på kontinentet.

Ved å investere i solceller nå, er du dessuten med på den rivende utviklingen som skjer, og du er med å gjøre det mulig å fortsette utviklingen av det som kan bli fremtidens viktigste strømkilde. Kraftnettet og strømforbruket i Norge består i dag av 98% vannkraft ifølge NVE (2016). Imidlertid selges mye av den grønne og fornybare kraften til utlandet gjennom salg av opprinnelsesgarantier og dette gjør at forbruket i Norge av fornybar energi i 2016 kun var 14% fornybar kraft.

Haugaland Krafts Solkraftavtale kan velges med 100% fornybar strøm. Vi kjøper opprinnelsesgaranti som sikrer at det blir produsert like mye fornybar energi som du forbruker. Strømmen blir produsert fra fornybar energi.