Er solcellanlegg lønnsomt?

Det å anskaffe seg et solcelleanlegg er en langsiktig investering. Vanligvis kan man dekke 10-20% av strømforbruket til en vanlig husholdning. Solcelleanlegget vil produsere strøm i rundt 30 år og gjerne lenger og lønnsomheten avhenger først og fremst av fremtidige strømpriser som er vanskelige å forutsi. Dersom strømprisene øker de neste tiårene pga årsaker som inflasjon, økte avgifter, investeringer i strømnettet og økt handel med utlandet, vil det allerede i dag lønne seg å investere i et solcelleanlegg. Enova bruker 1 krone/kWh i sine fremtidskalkyler for strømpris. Solceller har både lang levetid og lang nedbetalingstid, så anlegget må ses på som en fremtidsrettet og langsiktig investering. Det er også slik at jo mer av solcelleproduksjonen man greier å utnytte selv, jo bedre blir regnestykket da egenprodusert strøm slipper nettleie, elsertifikatavgift og forbruksavgift som man må betale ved kjøp av strøm fra nettet. Faktorer som takvinkel, himmelretning, effektivitet i anlegget, skyggeforhold og hvilken solpakke du velger spiller også inn på lønnsomheten av ditt solcelleanlegg. Haugaland Kraft hjelper deg å gjøre ditt solcelleanlegg så effektivt og produktivt som mulig. Uansett er hovedmotivasjonen for å anskaffe seg solcelleanlegg for mange et ønske om å gjøre en forskjell for klimaet og miljøet, produsere egen strøm til elbilen eller en generell interesse for teknologi og trender.