Er det mye vedlikehold og service på anlegget?

Noe som er spesielt interessant med solcelleanlegg og som skiller disse fra mange andre teknologier for kraftproduksjon er at de nesten ikke har drifts – og vedlikeholdskostnader. Et solcelleanlegg kan operere feilfritt i 30-35 år uten at det påløper store kostnader underveis. Noen driftskostnader kan likevel oppstå:

  • Overvåkning av drift og sikkerhet ved anlegg, samt rengjøring og generelt vedlikehold i tilknyttede fasiliteter (gjelder for store, kommersielle solkraftverk)
  • Bytte av inverter (vekselretter). Typisk levetid for inverter kan være +/- 15 år.