Betaler jeg nettleie for strømmen jeg produserer?

Nei, du slipper å betale nettleie for strømmen du produserer og bruker selv