HK Kundeklubb

Hvem kan bli medlem i kundeklubben?

Alle med et privat kundeforhold hos Haugaland Kraft Energi AS og/eller Haugaland Kraft Fiber AS kan bli medlem i HK Kundeklubb. Medlem i HK Kundeklubb er forbeholdt kunder som er privatpersoner, dvs. at medlemskap ikke er tilgjengelig for næringsdrivende kunder.

Hva skjer om jeg flytter?

Hvis du flytter til en annen adresse, har ikke dette innvirkning på ditt medlemskap i HK Kundeklubb. Hvis en eventuell flytting medfører at du en periode står uten et aktivt kundeforhold hos oss, vil du få tilgang til den eventuelle medlemsgevinst du har tjent opp tidligere når du blir aktiv kunde igjen. Nytt medlemsnivå vil avgjøre om du fortsetter å tjene medlemsgevinst på toppen av denne.

Hva skjer om jeg sier opp et av produktene?

Sier du opp ett eller flere produkter og fortsetter med minst ett produkt hos oss, vil du fremdeles være medlem i HK Kundeklubb, men det kan ha innvirkning på hvilket medlemsnivå du er på. Har du vært toppmedlem og tjent opp medlemsgevinst og sier opp ett av grunnproduktene TV, internett eller strøm, vil du beholde den allerede opptjente medlemsgevinsten. Du vil ikke fortsette å tjene medlemsgevinst, og du vil automatisk endre medlemsnivå til “Medlem”. Er du fortsatt medlem på tidspunktet medlemsgevinsten blir utbetalt, vil du få denne trukket fra faktura selv om du ikke lenger er toppmedlem.

Sier du opp alle produkter og dermed bringer kundeforholdet hos oss til opphør, vil du automatisk meldes ut av HK Kundeklubb.

Blir du kunde igjen i samme år og melder deg inn igjen i HK Kundeklubb, vil du få tilgang til den eventuelle medlemsgevinst du har tjent opp tidligere. Nytt medlemsnivå vil avgjøre om du fortsetter å tjene medlemsgevinst på toppen av denne.

Andre ting våre kunder lurer på

Trenger du fortsatt hjelp?

Vi jobber med å gjøre det mulig for deg å være mest mulig selvhjulpen, men enkelte tjenester må vi fortsatt bistå deg med. Noen eksempler:

  • Opp- eller nedgradering av TV og internett
  • Oppsigelse av fiber ved flytting
  • Bestilling av nytt utstyr

Vi har åpent for besøkende fra klokken 08:00-15:30 i ukedagene. Du finner oss i Haukelivegen 25, Haugesund.

Vi svarer deg også via kontaktskjema, telefon eller chat mellom klokken 08:00-20:00 i ukedagene, og 10:00-14:00 på lørdager.

For spørsmål om nettleie, strømbrudd og strømnettet generelt, gå til nettselskapet Fagne sin hjemmeside.

hjelp
Spørreundersøkelse - Vinn gratis strømstyringspakke