Velferdsteknologiske løsninger fra Haugaland Kraft Fiber AS er rettet mot kunder med ulike behov for assistanse. Dette er løsninger som skal gi sikkerhet og trygghet både for brukerne og deres pårørende.

Vi har utført en behovsanalyse som involverer alle interessenter (kunde/bruker, pårørende m.m.). Med bakgrunn i denne tilbyr Haugaland Kraft velferdsteknologiske løsninger som kan dekke disse aktuelle behovene.

Gir sikkerhet og trygghet

Løsningene skal gi verdi i form av trygghet og sikkerhet for de involverte i målgruppen – det offentlige og privatmarkedet.

Bruk av velferdsteknologiske løsninger kan bidra til økt trygghet og bedre tjenester for brukere og pårørende. Erfaringer viser også at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

Helsedirektoratet

Nasjonalt velferdsteknologiprogram, som inkluderer mer enn 200 kommuner, er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet som skal bidra til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi.

Les mer om velferdsteknologiske løsninger på Helsedirektoratets nettsider