Variabel Kraftpris

Ønsker du å følge en mer gjennomsnittlig pris er Variabel kraftpris strømavtalen for deg. Den gir mindre risiko for hyppige prissvingninger enn en ren markedspris både ved oppgang og nedgang i strømprisene.

Bestill Variabel kraftpris

Strømpris

Gjeldende pris for denne strømavtalen til og med 03.10.21 er 98,50 øre/kWh inkl. elsertifikater og offentlige avgifter. Ny pris fra og med 04.10.21 blir 139,50 øre/kWh.

Lokal nettleie og forbruksavgift kommer i tillegg og avregning skjer etterskuddsvis pr. måned. Fast månedsbeløp på kr 39,- inkl. mva. kommer i tillegg.

Strømavtalen tilbys kun til husholdningskunder, og Haugaland Kraft Energi AS følger bransjenorm for opphavsgaranterte kraftavtalar i Norge.

Avtalen er løpende med 2 ukers oppsigelse. Se kontraktsvilkår.

Se prishistorikk for Variabel Kraftpris
Trygg-Stromhandel-Stempel-margin2
Din lokale strømleverandør, som du kan stole på

Trygg strømhandel er en sertifiseringsordning for strømleverandører, som setter en rekke krav til salg av strøm og informasjon til strømkundene.
LES MER