Variabel Kraftpris

Ønsker du å følge en mer gjennomsnittlig pris er Variabel kraftpris strømavtalen for deg. Den gir mindre risiko for hyppige prissvingninger enn en ren markedspris både ved oppgang og nedgang i strømprisene.

Bestill Variabel kraftpris

Strømpris

Gjeldende pris for denne strømavtalen fra og med 19.07.2021: 65,50 øre/kWh inkl. elsertifikater og offentlige avgifter.

Lokal nettleie og forbruksavgift kommer i tillegg og avregning skjer etterskuddsvis pr. måned. Fast månedsbeløp på kr 39,- inkl. mva. kommer i tillegg.

Strømavtalen tilbys kun til husholdningskunder, og Haugaland Kraft Energi AS følger bransjenorm for opphavsgaranterte kraftavtalar i Norge.

Avtalen er løpende med 2 ukers oppsigelse. Se kontraktsvilkår.

Se prishistorikk for Variabel Kraftpris