Variabel kraftpris

Ønsker du å følge en mer gjennomsnittlig pris er Variabel kraftpris strømavtalen for deg. Den gir mindre risiko for hyppige prissvingninger enn en ren markedspris både ved oppgang og nedgang i strømprisene.

Bestill Variabel kraftpris

Strømpris

Gjeldende pris for denne strømavtalen fra og med 06.06.2020: 31,9 øre/kWh inkl. elsertifikater og offentlige avgifter.

Lokal nettleie og forbruksavgift kommer i tillegg og avregning skjer etterskuddsvis pr. måned. Fast månedsbeløp på kr 39,- inkl. mva. kommer i tillegg.

Strømavtalen tilbys kun til husholdningskunder, og Haugaland Kraft Energi AS følger bransjenorm for opphavsgaranterte kraftavtalar i Norge.

Avtalen er løpende med 2 ukers oppsigelse. Se kontraktsvilkår.

Se prishistorikk for Variabel Kraftpris
Vil du hjelpe oss ved å svare på noen spørsmål om Mitt Hjem og smart teknologi?