Variabel kraftpris

Ønsker du å følge en mer gjennomsnittlig pris er Variabel kraftpris strømavtalen for deg. Den gir mindre risiko for hyppige prissvingninger enn en ren markedspris både ved oppgang og nedgang i strømprisene.

Bestill Variabel kraftpris

Strømpris

Gjeldende pris for denne strømavtalen er 70,3 øre/kWh inkl. elsertifikater og offentlige avgifter.

Denne strømavtalen følger prisutviklingen på den nordiske kraftbørsen. Lokal nettleie og forbruksavgift kommer i tillegg og avregning skjer etterskuddsvis pr. måned. Fast månedsbeløp på kr 39,- inkl. mva. kommer i tillegg. Utstedelse av papirfaktura kr 10,-.

Strømavtalen tilbys kun til husholdningskunder, og Haugaland Kraft Energi AS følger bransjenorm for opphavsgaranterte kraftavtalar i Norge.

Avtalen er løpende med 2 ukers oppsigelse. Se kontraktsvilkår.

Se prishistorikk for Variabel Kraftpris