Avtalen for Solkraft er en spesialtilpasset strømavtale for deg som produserer egen strøm. Avtalen innebærer at vi kjøper den solstrømmen som du ikke bruker selv og leverer ut på nettet. Denne kjøper vi av deg for dobbel spotpris – time for time, inntil en gitt maksgrense.

Bestill Solkraftavtale

I denne avtalen inngår du avtale om å selge overskuddsproduksjon fra ditt solcelleanlegg til oss i Haugaland Kraft.

Strømpris for Solkraft

I Solkraftavtalen betaler du vår innkjøpspris på den nordiske kraftbørsen med et tillegg på 5,67 øre/kWh inkl. elsertifikater + offentlige avgifter.

Solkraft strømavtale følger prisutviklingen på den nordiske kraftbørsen.

Tillegg for opprinnelsesgaranti / garantert fornybar energi til kr 1,8  inkl. mva. pr. dag*

Avregning skjer etterskuddsvis pr. måned.

Fast månedsbeløp kr. 39,- inkl. mva. kommer i tillegg.

(lokal nettleie og forbruksavgift kommer i tillegg).

*Opprinnelsesgaranti kan velges bort av kunde

Avtalen er løpende med 2 ukers oppsigelse. Se kontraktsvilkår.