Prishistorikk – Følg markedet

2019

UkePris øre/kWh inkl. påslag, elsertifikater og mva.
3548,656 øre/kWh
3449,444 øre /kWh
3350,294 øre/kWh
3253,944 øre/kWh
3156,255 øre/kWh
3053,844 øre/kWh
2953,719 øre/kWh
2849,969 øre/kWh
2742,239 øre/kWh
2644,028 øre/kWh
2545,725 øre/kWh
2445,453 øre/kWh
2343,803 øre/kWh
2251,005 øre/kWh
2154,009 øre/kWh
2057,819 øre/kWh
1960,691 øre/kWh
1856,056 øre/kWh
1754,433 øre/kWh
1659,998 øre/kWh
1561,164 øre/kWh
1455,928 øre/kWh
1356,053 øre/kWh
1257,793 øre/kWh
1160,229 øre/kWh
1061,509 øre/kWh
0959,855 øre/kWh
0860,633 øre/kWh
0763,551 øre/kWh
0669,154 øre/kWh
0574,281 øre/kWh
0485,766 øre/kWh
0374,134 øre/kWh
0271,066 øre/kWh
0171,844 øre/kWh

2018

UkePris øre/kWh inkl. påslag, elsertifikater og mva.
5371,438 øre/kWh
5271,763 øre/kWh
5176,484 øre/kWh
5073,474 øre/kWh
4965,836 øre/kWh
4872,134 øre/kWh
4768,268 øre/kWh
4663,881 øre/kWh
4561,121 øre/kWh
4459,714 øre/kWh
4357,911 øre/kWh
4254,675 øre/kWh
4153,648 øre/kWh
4062,190 øre/kWh
3950,245 øre/kWh
3853,690 øre/kWh
3769,510 øre/kWh
3675,693 øre/kWh
3573,120 øre/kWh
3466,881 øre/kWh
3364,985 øre/kWh
3265,445 øre/kWh
3168,861 øre/kWh
3069,575 øre/kWh
2969,070 øre/kWh
2867,248 øre/kWh
2765,164 øre/kWh
2661,008 øre/kWh
2556,346 øre/kWh
2459,948 øre/kWh
2361,095 øre/kWh
2256,155 øre/kWh
2151,059 øre/kWh
2044,625 øre/kWh
1936,929 øre/kWh
1845,899 øre/kWh
1749,658 øre/kWh
1652,923 øre/kWh
1554,406 øre/kWh
1455,264 øre/kWh
1356,524 øre/kWh
1256,163 øre/kWh
1154,60 øre/kWh
1058,580 øre/kWh
0956,789 øre/kWh
0856,45 øre/kWh
0749,285 øre/kWh
0653,654 øre/kWh
0545,039 øre/kWh
0444,78 øre/kWh
0346,678 øre/kWh
0248,115 øre/kWh
0142,828 øre/kWh

2017

UkePris øre/kWh inkl. påslag, elsertifikater og mva.
5240,378 øre/kWh
5146,564 øre/kWh
5046,279 øre/kWh
4942,448 øre/kWh
4851,876 øre/kWh
4743,339 øre/kWh
4642,158 øre/kWh
4540,849 øre/kWh
4439,605 øre/kWh
4338,449 øre/kWh
4238,834 øre/kWh
4139,149 øre/kWh
4033,854 øre/kWh
3939,520 øre/kWh
3841,909 øre/kWh
3739,829 øre/kWh
3640,696 øre/kWh
3542,031 øre/kWh
3438,26 øre/kWh
3335,738 øre/kWh
3235,123 øre/kWh
3135,329 øre/kWh
3036,282 øre/kWh
2936,803 øre/kWh
2837,274 øre/kWh
2736,413 øre/kWh
2633,439 øre/kWh
2533,966 øre/kWh
2433,125 øre/kWh
2333,320 øre/kWh
2237,388 øre/kWh
2135,004 øre/kWh
2036,909 øre/kWh
1942,958 øre/kWh
1841,086 øre/kWh
1743,085 øre/kWh
1640,515 øre/kWh
1537,293 øre/kWh
1437,883 øre/kWh
1339,001 øre/kWh
1240,254 øre/kWh
1140,148 øre/kWh
1043,199 øre/kWh
0940,104 øre/kWh
0839,343 øre/kWh
0741,105 øre/kWh
0642,488 øre/kWh
0540,471 øre/kWh
0439,113 øre/kWh
0340,323 øre/kWh
0240,536 øre/kWh 
0138,758 øre/kWh

2016

UkePris øre/kWh inkl. påslag, elsertifikater og mva.
5238,195 øre/kWh
5138,511 øre/kWh
5040,885 øre/kWh
4940,105 øre/kWh
4843,904 øre/kWh
4745,210 øre/kWh
4645,106 øre/kWh
4551,090 øre/kWh
4447,575 øre/kWh
4344,153 øre/kWh
4242,068 øre/kWh
4138,719 øre/kWh
4035,518 øre/kWh 
3931,274 øre/kWh
3832,518 øre/kWh
3732,438 øre/kWh
3632,011 øre/kWh
3532,079 øre/kWh
3430,978 øre/kWh
3329,506 øre/kWh
3228,598 øre/kWh
3131,276 øre/kWh
3034,084 øre/kWh
2934,149 øre/kWh
2832,170 øre/kWh 
2731,095 øre/kWh
2631,723 øre/kWh 
2534,295 øre/kWh
2435,028 øre/kWh
2332,605 øre/kWh
2230,889 øre/kWh
2132,420 øre/kWh
2032,558 øre/kWh
1930,648 øre/kWh
1831,109 øre/kWh
1732,383 øre/kWh
1629,703 øre/kWh
1530,634 øre/kWh
1430,425 øre/kWh
1329,185 øre/kWh
1229,243 øre/kWh
1130,814 øre/kWh
1032,438 øre/kWh
930,191 øre/kWh
829,431 øre/kWh
729,374 øre/kWh
627,240 øre/kWh
526,114 øre/kWh
425,130 øre/kWh
349,919 øre/kWh
240,625 øre/kWh
132,126 øre/kWh
5323,319 øre/kWh (01.01.16-03.01.16)