Prishistorikk – Felleskraft

2019

Uke Pris øre/kWh inkl. påslag, elsertifikat og mva.
2644,778 øre/kWh
2546,475 øre/kWh
2446,203 øre/kWh
2344,553 øre/kWh
2251,755 øre/kWh
2154,759 øre/kWh
2058,569 øre/kWh
1961,441 øre/kWh
1856,806 øre/kWh
1755,183 øre/kWh
1660,748 øre/kWh
1561,914 øre/kWh
1456,678 øre/kWh
1353,803 øre/kWh
1255,543 øre/kWh
1157,979 øre/kWh
10 59,259 øre/kWh
0925. feb – 1. mars 60,605 øre/kWh
1. – 4. mars 57,605 øre/kWh
0861,383 øre/kWh
0764,301 øre/kWh
0669,904 øre/kWh
0572,031 øre/kWh
0483,516 øre/kWh
0371,884 øre/kWh
0268,816 øre/kWh
0169,594 øre/kWh

2018

Uke Pris øre/kWh inkl. påslag, elsertifikat og mva.
5372,188 øre/kWh
5272,513 øre/kWh
5177,234 øre/kWh
5074,224 øre/kWh
4966,586 øre/kWh
4872,884 øre/kWh
4769,018 øre/kWh
4664,631 øre/kWh
4561,871 øre/kWh
4460,464 øre/kWh
4358,661 øre/kWh
4255,425 øre/kWh
4154,398 øre/kWh
4062,940 øre/kWh
3950,995 øre/kWh
3854,440 øre/kWh
3770,260 øre/kWh
3676,443 øre/kWh
3573,870 øre/kWh
3467,631 øre/kWh
3365,735 øre/kWh
3266,195 øre/kWh
3169,611 øre/kWh
3070,325 øre/kWh
2969,820 øre/kWh
2867,998 øre/kWh
2765,914 øre/kWh
2657,633 øre/kWh
2552,971 øre/kWh
2456,573 øre/kWh
2357,72 øre/kWh
2252,78 øre/kWh
2147,684 øre/kWh
2041,250 øre/kWh
1933,554 øre/kWh
1842,524 øre/kWh
1746,283 øre/kWh
1649,548 øre/kWh
1551,031 øre/kWh
1451,889 øre/kWh
1357,274 øre/kWh
1256,913 øre/kWh
1155,35 øre/kWh
1059,330 øre/kWh
0957,539 øre/kWh
0857,2 øre/kWh
0750,035 øre/kWh
0654,404 øre/kWh
0545,789 øre/kWh
0445,53 øre/kWh
0347,428 øre/kWh
0248,865 øre/kWh
0143,578 øre/kWh

2017

Uke Pris øre/kWh inkl. påslag, elsertifikat og mva.
5241,128 øre/kWh
5147,314 øre/kWh
5047,029 øre/kWh
4943,198 øre/kWh
4852,626 øre/kWh
4744,089 øre/kWh
4642,908 øre/kWh
4541,599 øre/kWh
4440,355 øre/kWh
4339,199 øre/kWh
4239,584 øre/kWh
4139,899 øre/kWh
4034,604 øre/kWh
3940,270 øre/kWh
3842,659 øre/kWh
3740,579 øre/kWh
3641,446 øre/kWh
3542,781 øre/kWh
3439,01 øre/kWh
3336,488 øre/kWh
3235,873 øre/kWh
3136,079 øre/kWh
3037,532 øre/kWh
2938,053 øre/kWh
2838,524 øre/kWh
2737,663 øre/kWh
2634,689 øre/kWh
2535,216 øre/kWh
2434,375 øre/kWh
2334,570 øre/kWh
2238,638 øre/kWh
2136,254 øre/kWh
2038,159 øre/kWh
1944,208 øre/kWh
1842,336 øre/kWh
1743,835 øre/kWh
1641,265 øre/kWh
1538,043 øre/kWh
1438,633 øre/kWh
1339,751 øre/kWh
1241,004 øre/kWh
1140,898 øre/kWh
1043,949 øre/kWh
0940,854 øre/kWh
0840,093 øre/kWh
0741,855 øre/kWh
0643,238 øre/kWh
0541,221 øre/kWh
0439,863 øre/kWh
0341,073 øre/kWh
0241,286 øre/kWh
0139,508 øre/kWh

2016

Uke Pris øre/kWh inkl. påslag, elsertifikat og mva.
5238,945 øre/kWh
5139,261 øre/kWh
5041,635 øre/kWh
4940,855 øre/kWh
4844,654 øre/kwh
4745,960 øre/kWh
4645,856 øre/kWh
4551,840 øre/kWh
4448,325 øre/kWh
4344,903 øre/kWh
4242,818 øre/kWh
4139,469 øre/kWh
4036,268 øre/kWh 
3932,024 øre/kWh
3833,268 øre/kWh
3733,188 øre/kWh
3632,761 øre/kWh
3532,829 øre/kWh
3431,728 øre/kWh
3330,256 øre/kWh
3229,348 øre/kWh
3132,026 øre/kWh
3034,834 øre/kWh
2934,899 øre/kWh
2832,920 øre/kWh
2731,845 øre/kWh
2632,473 øre/kWh
2535,045 øre/kWh 
2435,778 øre/kWh
2333,355 øre/kWh
2231,639 øre/kWh
2133,170 øre/kWh
2033,308 øre/kWh
1931,398 øre/kWh
1831,859 øre/kWh
1733,133 øre/kWh
1630,453 øre/kWh
1531,384 øre/kWh
1431,175 øre/kWh
1329,935 øre/kWh
1229,993 øre/kWh
1131,564 øre/kWh
1033,188 øre/kWh
930,941 øre/kWh
830,181 øre/kWh
730,124 øre/kWh
627,990 øre/kWh
526,863 øre/kWh
425,880 øre/kWh
350,669 øre/kWh
241,375 øre/kWh
132,877 øre/kWh
Ny kundeundersøkelse: si din mening!