Felleskraft

Felleskraft er strømavtalen for deg som ønsker å følge markeds­prisen, men unngå de høyeste pris­­toppene om vinteren. Risiko for hyppige prissvin­­gninger er mindre enn ved valg av ren markedspris.

Bestill Felleskraft


Felleskraft er vår standardavtale. Et stort antall av våre kunder overlater til oss å vurdere hvordan kraften til enhver tid skal kjøpes inn. I perioder kan det svare seg å følge spottprisene på det nordiske markedet. Andre ganger er det tryggere å inngå mer langsiktige avtaler.

Har du Felleskraft?
Flaks for deg!

Vår prissikring har gitt en gevinst på 10 millioner til våre kunder.

De fleste av våre kunder har Felleskraft. Er du en av disse, går gevinsten tilbake til deg i oktober, november, desember i år og januar 2020. Det betyr lavere strømregning i månedene med høyest strømpris, og penger spart for deg. Vil du også dra nytte av at våre folk sikrer prisen?

Bestill Felleskraft
Felleskraft-10-millioner-spart

Strømpris

Du betaler 5,67 øre/kWh inkl. elsertifikater + offentlige avgifter på toppen av prisen vi oppnår.

Påslaget er endret fra 01.01.2019 på grunn av endring i kvoteplikten på lovpålagte elsertifikater.

Avregning skjer etterskuddsvis pr. måned. Prisen svinger med sesongen avhengig av hvordan kraften kjøpes inn.

Fast månedsbeløp kr. 39,- inkl. mva. kommer i tillegg. Utstedelse av papirfaktura kr 10,-

(lokal nettleie og forbruksavgift kommer i tillegg).

Avtalen er løpende med 2 ukers oppsigelse. Se kontraktsvilkår.

Se prishistorikk for Felleskraft