Felleskraft

Felleskraft er strømavtalen for deg som ønsker å følge markeds­prisen, men unngå de høyeste pris­­toppene om vinteren. Risiko for hyppige prissvin­­gninger er mindre enn ved valg av ren markedspris.

Bestill Felleskraft


Felleskraft er vår standardavtale. Et stort antall av våre kunder overlater til oss å vurdere hvordan kraften til enhver tid skal kjøpes inn. I perioder kan det svare seg å følge spottprisene på det nordiske markedet. Andre ganger er det tryggere å inngå mer langsiktige avtaler.

Strømpris

Du betaler 5,67 øre/kWh inkl. elsertifikater + offentlige avgifter på toppen av prisen vi oppnår.

Påslaget er endret fra 01.01.2019 på grunn av endring i kvoteplikten på lovpålagte elsertifikater.

Avregning skjer etterskuddsvis pr. måned. Prisen svinger med sesongen avhengig av hvordan kraften kjøpes inn.

Fast månedsbeløp kr. 39,- inkl. mva. kommer i tillegg.

(lokal nettleie og forbruksavgift kommer i tillegg).

Avtalen er løpende med 2 ukers oppsigelse. Se kontraktsvilkår.

Se prishistorikk for Felleskraft