Felleskraft

Et stort antall av våre kunder overlater til oss å vurdere hvordan kraften til enhver tid skal kjøpes inn. I perioder kan det svare seg å følge spotprisene på det nordiske markedet. Andre ganger er det tryggere å inngå mer langsiktige avtaler. Velger du Felleskraft, tar vi oss av jobben med å overvåke markedet og kjøper strøm for å sikre prisen. Målet er å slå spotprisprodukter.

Bestill Felleskraft

Felleskraft-produktet gir vanligvis mindre risiko for hyppige prissvin­­gninger enn hvis du har et spotprisprodukt. Dette fordi vi sikrer strømprisen i perioder.

Strømpris

Felleskraft er en spotavtale som følger prisen på den nordiske kraftbørsen time for time i det prisområdet anlegget er tilknyttet. I noen perioder sikrer prisen, med mål om å slå spotprisen.
Timeprisen multipliseres med ditt faktiske forbruk, i tillegg til et påslag på 5,67 øre/kWh. Inkl. mva og lovpålagte el sertifikater.
Resultat av prissikring kan gi et fradrag eller tillegg på din strømregning og vil fremkomme på egen faktura linje.

Fast månedsbeløp kr 39,- inkl. mva. (lokal nettleie og forbruksavgift kommer i tillegg).

Avtalen er løpende med 2 ukers oppsigelse. Se kontraktsvilkår.

Se prishistorikk for Felleskraft
Trygg-Stromhandel-Stempel-margin2
Din lokale strømleverandør, som du kan stole på

Trygg strømhandel er en sertifiseringsordning for strømleverandører, som setter en rekke krav til salg av strøm og informasjon til strømkundene.
LES MER