Felleskraft

Et stort antall av våre kunder overlater til oss å vurdere hvordan kraften til enhver tid skal kjøpes inn. I perioder kan det svare seg å følge spotprisene på det nordiske markedet. Andre ganger er det tryggere å inngå mer langsiktige avtaler. Velger du Felleskraft, tar vi oss av jobben med å overvåke markedet og kjøper strøm for å sikre prisen. Målet er å slå spotprisprodukter.

Bestill Felleskraft

Felleskraft-produktet gir vanligvis mindre risiko for hyppige prissvin­­gninger enn hvis du har et spotprisprodukt. Dette fordi vi sikrer strømprisen i perioder.

Strømpris

Felleskraft er en spotavtale som følger prisen på den nordiske kraftbørsen time for time i det prisområdet anlegget er tilknyttet. I noen perioder sikrer prisen, med mål om å slå spotprisen.
Timeprisen multipliseres med ditt faktiske forbruk, i tillegg til et påslag på 5,67 øre/kWh. Inkl. mva og lovpålagte el sertifikater.
Resultat av prissikring kan gi et fradrag eller tillegg på din strømregning og vil fremkomme på egen faktura linje.

Fast månedsbeløp kr 39,- inkl. mva. (lokal nettleie og forbruksavgift kommer i tillegg).

Avtalen er løpende med 2 ukers oppsigelse. Se kontraktsvilkår.

Se prishistorikk for Felleskraft