Strømprisene svinger gjennom hele året, ja til og med gjennom døgnet. Etter et år med usedvanlig lave strømpriser i fjor, har strømprisen holdt seg høy stort sett i hele år.

Hvorfor er det sånn?

Lite tilsig i vannmagasinene

I Norge får vi det meste av kraften fra vannkraft. Dvs at vi trenger vann i magasinene for å produsere kraft. Lite snø i vinter og lite regn i hele år gjør at nivåene i vannmagasinene ligger lavere enn normalt.

Tørt og kaldt i vinter, tørt og varmt nå

Tørt vær betyr uansett lite nedbør. I tillegg til å styre nedbøren og tilsiget til vannmagasinene styrer også været strømforbruket både her og i våre naboland, samt vindkraftproduksjonen i Europa.

Høyt forbruk gir høy etterspørsel

Vi hadde en veldig kald vinter med høyt strømforbruk, og vi fortsetter å elektrifisere mer og mer. Det gjør at strømforbruket stiger. I år har vi faktisk hatt flere forbruksrekorder og flere vil det bli.

Tilbud og etterspørsel i Europa

Tilbud og etterspørsel i våre naboland spiller også inn på strømprisen her til lands. For eksempel gjør lite vind på kontinentet at vi kan importere mindre billig vindkraft av Europa.

Det er mange som tror at det er vi i Haugaland Kraft som styrer strømprisen din. Men det stemmer ikke. Strømprisene styres – kort fortalt – av vær og vind, tilbud og etterspørsel. I Norge har vi et regulert kraftmarked, hvor alt kjøp og salg gjøres gjennom kraftbørsen Nordpool. Her selger kraftprodusentene, som typisk i Norge er store vannkraftverk, kraft. Denne kraften er «ferskvare» og må forbrukes når den produseres.

Strømleverandørene kjøper strøm på kraftbørsen og selger den videre til deg. Én dag i forveien settes timeprisene for neste dag basert på hva kraftprodusentene sier de skal produsere/selge, og hva strømleverandørene sier de skal kjøpe. Det er her tilbud og etterspørsel kommer inn. Når timeprisene for neste dag er satt av Nordpool, gjelder de samme prisene for alle strømleverandører. Dvs at vi i Haugaland Kraft kjøper inn strømmen til samme pris som alle andre strømleverandører i landet. Når strømprisene går opp eller ned, vil ikke Haugaland Kraft tjene mer eller mindre på deg som kunde. Det betyr at vi betaler mer eller mindre for strømmen fra kraftbørsen.

Du har sikkert hørt at strømmen er billig fordi det har regnet mye og vannmagasinene er fulle? Det er riktig at fyllingsgraden i vannmagasinene her til lands påvirker strømprisen. Men det er også flere andre faktorer som spiller inn. Har de meldt kaldt vær, sånn at vi vet at forbruket blir høyt og tilsiget lavt? Blåser det lite på kontinentet, sånn at Europa får tilførsel av kraft fra norske vannkraftverk? Hvordan er langtidsutsiktene for værvarselet? Blir det mye nedbør fremover, sånn at produsentene ønsker å tappe mer fra magasinene?

I stort sett hele år har vi kunnet glede oss over veldig fint, tørt vær. Men det betyr også at kraftprodusentene ikke har fått/får så godt tilsig av vann til magasinene.

Så tenker du sikkert at det har vært så varmt vær, så nå bruker jo ikke folk så mye strøm til oppvarming. Det stemmer også, men siden vi i vårt område er koblet til kontinentet via strømkabler, blir prisen her tett koblet til prisen ellers i Europa. I år har det regnet og snødd lite i Norge, og det har vært lite vind i Europa. Dvs at det har vært dårlig tilsig til vannmagasinene i Norge i tillegg til at det har vært dårlig med vindproduksjon i Europa. To ting som er med på å trekke strømprisene opp.

Få kontroll over strømregningen

Gjør noen enkle grep:

Ta kontroll på strømforbruket

Følg med på strømprisen og ditt strømforbruk, og finn ut hvor det kan være strøm – og dermed penger å spare.

Les mer om KraftPlugg

Hold deg oppdatert

Ha en oversikt over din strømavtale, og få med deg nøkkeltall rundt strømforbruket og endringer i strømmarkedet.

Les mer om Mitt Hjem

Problemer med å betale regningen?

Ta kontakt. Vi er her for deg og vil alltid forsøke å finne en løsning som passer for deg.

Les mer om betalingsutsettelse

Husk – Det blir bedre!

Strømprisene går opp og ned, og vil stabilisere seg på et lavere nivå igjen.

Supre tips til å

SPARE STRØM

TYDELIG OG TRANSPARENT

STRØMSELSKAP

Kort fortalt om strømpris og -produkter

Strømprisen blir altså satt av Nord Pool, den nordiske kraftbørsen. Alle strømleverandører kjøper strømmen fra Nord Pool til samme pris og selger den videre til deg med et påslag. Påslaget er strømleverandører sin fortjeneste, og strømprisen avhenger av hvilket strømprodukt du har. 

Kort fortalt kan vi dele inn i to typer strømprodukter:
– Spotprisprodukter
– Strømprodukter med en fast/satt pris per kilowattime du forbruker

Innenfor de to typene har både vi og andre strømleverandører ulike produkter tilpasset våre kunder. 

Spotpris

Spotprisprodukter består av to priselementer i tillegg til merverdiavgift til staten:

  • Spotprisen på kraftbørsen (ulik for timene i døgnet) 
  • Påslag per kilowattime du forbruker (likt uansett spotpris på kraftbørsen)

Spotprisprodukter følger timeprisene på kraftbørsen, og spotpriselementet regnes ut fra hvor mye strøm du bruker hver time ganget med spotprisen for den timen. I tillegg legger vi til et påslag på noen ører per kilowattime du forbruker. Husk at påslaget er det samme uavhengig av time-/spotprisen på kraftbørsen*.

EKSEMPEL: Er spotprisen på kraftbørsen 1 krone i en time og du forbruker 5 kilowattimer den timen, så vil du betale 5 kroner for spotpriselementet. I tillegg tar vi – og andre strømleverandører – et påslag på spotprisen per kilowattime. Har du et spotprisprodukt hos oss med for eksempel et påslag på 4,95 øre/kWt, så betaler du 25 øre i påslag på de 5 kronene. 

PS! Som første strømselskap i Norge tydeliggjorde vi dette på fakturaen tidligere i år. Alle kunder med spotprisprodukter kan nå se akkurat hvor mye av strømprisen som er vårt påslag (fortjeneste). LES MER HER

Strømprodukt med fast pris

Med denne typen produkter betaler du samme pris per kilowattime du forbruker – uansett pris på kraftbørsen og når på døgnet du forbruker strømmen*.

Forskjellen på produktene innenfor denne typen er hvor lenge prisen varer – i tillegg til selve prisen per kilowattime selvsagt. Noen produkter med fast pris per kilowattime har lang bindingstid (fastprisprodukter), mens andre kan svinge hyppigere (variable produkter). Du betaler uansett samme pris per kilowattime du forbruker. 

EKSEMPEL: Går du inn på en fastprisavtale med en pris på 79,50 øre/kWt, betaler du 79,50 øre per kilowattime du forbruker, uansett hva spot- og kraftprisen er på kraftbørsen. 

*lokal nettleie kommer i tillegg uansett hvilket strømprodukt du har. 

HVA BESTÅR STRØMREGNINGEN AV?

Strømprisen blir satt av Nord Pool, den nordiske kraftbørsen. Alle strømleverandører kjøper strømmen til samme pris og selger den videre til deg med et påslag.
Påslaget er det strømleverandørene tar betalt for å tilby tjenestene og strømproduktene sine til deg. Påslaget er per kWt og/eller et fast månedsbeløp. En andel av påslaget går også til å betale lovbestemte elsertifikater. Påslaget utgjør bare 3 % av strømregningen til en gjennomsnittlig forbruker i Norge. 
Nettleien er det du betaler for at nettselskapet skal frakte strømmen til huset ditt. Nettleien er delt inn i et fast ledd og et variabelt ledd som avhenger av hvor mye strøm du bruker. Nettleien avhenger også av hva det koster å bygge og drifte strømnettet i din region.
Avgiftene består av elavgift, Enova-avgift og merverdiavgift. Nettselskapene krever inn avgiftene på vegne av myndighetene.

Kilde: Energi Norge

dettebestårstrømprisenav-svarttekst2

Velg strømavtalen som passer best for deg

Strømprisene vil svinge, men åpenheten skal alltid være den samme hos oss. Du som kunde skal være trygg på at du er kunde hos en transparent strømleverandør som bygger regionen og gir tilbake til nærmiljøet.

Se våre strømavtaler

Nettleie – Hva er det og hva betaler du for?

Les mer om nettleie

Vil du vite mer om strømprisen og kraftmarkedet?

Les mer på EnergiNorge

Ha kontroll på når strømmen er billigst. Se og juster strømforbruket ditt i sanntid. Oppdag dine strømtyver. Lanseringen av KraftPlugg er startskuddet på Haugaland Kraft 2.0 – din reise mot å få langt større kontroll over eget forbruk og dine strømkostnader.

KraftPlugg-toppbilde-lavere_v2
Strøm

Den 1. september ble 24 strømleverandører sertifisert for Trygg strømhandel, deriblant Haugaland Kraft Energi. Målet med sertifiseringsordningen er å skape et tryggere og enklere strømmarked for kundene.

Sertifisert_system_trygg_stromhandel_2021_col
Strøm

Strømprisene i vår del av landet er nå rekordhøye for årstiden. Det snakkes om vinterpriser på sommerstid. Og det snakkes om klimaendringer. Hva skjer?

Demonstrasjonstog mot klimaendringer
Elbil

På startsiden i kundeappen vår Mitt Hjem, viser vi noe som vi har valgt å kalle «strømflyt». Den viser hvordan strømmen flyter hjemme hos deg. Det siste nye er at kunder med Easee-lader kan også se hvor mye av strømmen som går til elbillading.

elise-elbilladeriapp-HaugalandKraft
Strøm

Strømpriser engasjerer og det finnes mange meninger og oppfatninger. Vi har bedt Andreas Bachmann, som er salgssjef i Haugaland Kraft, om å svare på noen myter om strømpriser og Haugaland Kraft.

42672788