Strømprisene vil svinge, men åpenheten og kundetilfredsheten skal alltid være den samme hos Haugaland Kraft.

Innovativ

Lokal

Åpen

Trygg

Om strømpris og strømavtaler

Strømprisen blir satt av Nord Pool, den nordiske kraftbørsen. Alle strømleverandører kjøper strømmen fra Nord Pool til samme pris og selger den videre til deg med et påslag. Påslaget er strømleverandører sin fortjeneste, og strømprisen avhenger av hvilken strømavtale du har. 

Kort fortalt kan vi dele inn i to typer strømavtaler:
– Spotprisavtaler
– Strømavtaler med en fast/satt pris per kilowattime du forbruker

Innenfor de to typene har både vi og andre strømleverandører ulike avtaler tilpasset våre kunder. 

Spotprisavtaler

Spotprisavtaler består av to priselementer i tillegg til merverdiavgift til staten:
1.) Spotprisen på kraftbørsen (ulik for timene i døgnet)
2.) Påslag per kilowattime du forbruker (likt uansett spotpris på kraftbørsen)

Spotprisavtaler følger timeprisene på kraftbørsen, og spotpriselementet regnes ut fra hvor mye strøm du bruker hver time ganget med spotprisen for den timen. I tillegg legger vi til et påslag på noen ører per kilowattime du forbruker. Husk at påslaget er det samme uavhengig av time-/spotprisen på kraftbørsen*.

PS! Som første strømselskap i Norge tydeliggjorde vi dette på fakturaen tidligere i år. Alle kunder med spotprisprodukter kan nå se akkurat hvor mye av strømprisen som er vårt påslag (fortjeneste). LES MER HER

Strømavtaler med fast pris

Med denne typen produkter betaler du samme pris per kilowattime du forbruker – uansett pris på kraftbørsen og når på døgnet du forbruker strømmen*.

Forskjellen på avtalene innenfor denne typen er hvor lenge prisen varer – i tillegg til selve prisen per kilowattime selvsagt. Noen avtaler med fast pris per kilowattime har lang bindingstid (fastprisprodukter), mens andre kan svinge hyppigere (variable produkter). Du betaler uansett samme pris per kilowattime du forbruker.

*lokal nettleie kommer i tillegg uansett hvilket strømprodukt du har. 

Priseksempel spotprisprodukt

Er spotprisen på kraftbørsen 1 krone i en time og du forbruker 5 kilowattimer den timen, så vil du betale 5 kroner for spotpriselementet. I tillegg tar vi – og andre strømleverandører – et påslag på spotprisen per kilowattime. Har du et spotprisprodukt hos oss med for eksempel et påslag på 4,95 øre/kWt, så betaler du 25 øre i påslag på de 5 kronene.

Priseksempel fastprisprodukt

Går du inn på en fastprisavtale med en pris på 79,50 øre/kWt, betaler du 79,50 øre per kilowattime du forbruker, uansett hva spot- og kraftprisen er på kraftbørsen. 

Strømprisene svinger gjennom hele året, ja til og med gjennom døgnet. Etter et år med usedvanlig lave strømpriser i fjor, har strømprisen holdt seg høy stort sett i hele 2021.

Haugaland Kraft. Foto: HAAKON NORDVIK

Din lokale strømleverandør, som du kan stole på

Trygg strømhandel er en sertifiseringsordning for strømleverandører, som setter en rekke krav til salg av strøm og informasjon til strømkunder.

Les mer