Strømavtale for Solkraft

Solkraftavtalen er en spesialtilpasset strømavtale for deg som produserer egen strøm. Avtalen inkluderer både kjøp og salg av strøm, og innebærer at vi kjøper den solstrømmen som du ikke bruker selv og leverer ut på nettet.

Påslag for forbruk av strøm og salg av overskuddsproduksjon er i henhold til våre til enhver tid gjeldende vilkår for Solkraftavtalen som du finner under.

Bestill Solkraftavtale

I denne avtalen selger du overskuddsproduksjon fra ditt solcelleanlegg til oss i Haugaland Kraft., og kjøper strøm til forbruk på vanlig måte.

I Solkraftavtalen betaler du vår innkjøpspris på den nordiske kraftbørsen med et påslag inkl. elsertifikater + offentlige avgifter. Dette påslaget er per idag
på 5,67 øre/kWh inkl. elsertifikater.

Overskuddsproduksjonen din kjøper vi av deg for 1,- kr/kWh – time for time, inntil 500 kWh (årlig). Overskuddskraften utover dette kjøpes til gjeldende spot (områdepris) hos Nord Pool Spot time for time.

Tillegg for opprinnelsesgaranti/ garantert fornybar energi til kr 1,8  inkl. mva. pr. dag*

Avregning skjer etterskuddsvis pr. måned.

Fast månedsbeløp kr. 39,- inkl. mva. kommer i tillegg.

(Lokal nettleie og forbruksavgift kommer i tillegg).

*Opprinnelsesgaranti kan velges bort av kunde

Solkraftavtale for din bedrift?

Kontakt oss for mer info

Kontakt oss

E-post: solkraft@hkraft.no

Telefon: 987 05 270