Finansiering og nedbetaling av solcelleanlegg

I tillegg til å være miljøvennlig, lønner det seg nå med et solcelleanlegg på taket ditt.

En terskel for å kjøpe solkraft har vært at det er lang nedbetalingstid før investeringen lønner seg.  At prisene på solceller har falt betydelig den siste tiden, gjør regnestykket hyggeligere enn noen gang. 

Med dagens priser så ser vi at i de fleste tilfeller vil anlegget være nedbetalt i løpet av 15 år eller mindre. For bedrifter som har større solcelleanlegg vil det gjerne være under 10 år. Med Grønt Boliglån fra Haugesund Sparebank vil mange kunder redusere nedbetalingstiden til 0 år og kunne spare penger fra dag 1. (Les mer om Grønt Boliglån litt lengre nede på denne siden.)

Solcelleanlegg varer 30-35 år eller mer. Over hele anleggets levetid vil det spare deg for strømkostnader og gi inntekter på salg av strøm. Lønnsomheten er sterkt avhengig av strømprisen, som er veldig vanskelig å forutsi mange år fram i tid. Tendensen er at strømprisene blir høyere, og det raskere enn generell prisstigning, og slik vil solcelleanlegget øke sin inntjening.

I en omfattende rapport laget av Multiconsult i 2018 viser de til en forventet årlig avkastning på 5-8% på solcelleanlegget. Det er langt over hva man får fra renter i banken og kostnaden for å ta lån.

Vi tilbyr rentefri nedbetaling

Kunde kan velge rentefri nedbetaling over strømregningen fordelt på 5 år. Du betaler kjøpesummen delt på 60 hver måned over faktura. Har du f.eks. kjøpt et solcelleanlegg til 30.000 kroner, betaler du kun kr 500,- per måned.

Les mer om rentefri nedbetaling

Grønt boliglån

Noen banker tilbyr sine kunder Grønt lån hvis de investerer i tiltak som forbedrer energieffektiviteten i eget hjemmet. Noen banker isolerer lånet til å gjelde for den grønne investeringen, andre gir på deler av huslånet i tillegg.

Før du investerer i et solcelleanlegg, vil vi derfor anbefale deg å ta kontakt med banken din for å høre hvilke muligheter du har til å ta opp et Grønt lån på ditt fremtidige solcelleanlegg.

Kjøp solcelleanlegg – få lavere rente på hele boliglånet

Kjøper du solcelleanlegg fra Haugaland Kraft, kvalifiseres du automatisk til Grønt boliglån fra Haugesund Sparebank. Da får du inntil 0,25% lavere rente på hele boliglånet ditt!

Kombinasjonen av lave kostnader, høy effekt og god rente, gjør at du kan redusere strømregningen allerede fra dag én. At prisene på solceller har falt betydelig den siste tiden, gjør også regnestykket hyggeligere enn noen gang.

Grønt Boliglån fra Haugesund Sparebank gir deg en svært gunstig finansiering av ditt solcelleanlegg. Du får ikke bare lavere rente på solcelle-investeringen, men på hele boliglånet ditt! I tillegg til støtte fra Enova på mellom 10.000 og 28.000 avhengig av størrelsen på anlegget, vil Haugesund Sparebank sitt nye, svært gunstige produkt «Grønt boliglån» gjøre investeringen enda mer lukrativ for våre kunder.

Rentene på Grønt boliglån vil ligge inntil 0,25% lavere enn et vanlig boliglån. Med et boliglån på 4 millioner kroner, vil du da spare 10.000 rentekroner årlig på Grønt boliglån. Det medfører at du faktisk tjener penger på investeringen i solkraft fra dag én. Som en ekstra bonus, stiger naturligvis også boligverdien som følge av evnen til å produsere egen strøm.

Les mer om Grønt boliglån fra Haugesund Sparebank, her

Støtte fra Enova

Enova har en støtteordning for husholdninger som ønsker å bli grønnere. For å få støtte til solcelleanlegg, må du bli plusskunde. Anlegget vi tilbyr deg kvalifiserer til Enova-støtte.

Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for energitiltak i boliger. Støtte til solceller går inn under energitiltaket «El-produksjon», og støttenivået er som følger:

10 000 kroner for et produksjonsanlegg + 1 250 kroner ekstra per kW installert effekt opp til 15 kW

Begrenset oppad til maksimalt 35 % av dokumentert totalkostnad, inkl. mva.

Dette vil si at dersom du installerer 15 kW effekt, kan du få inntil 28 750 kroner totalt.

Det finnes ikke en liknende rettighetsbasert støtteordning hos Enova for ordinære solcelleanlegg på næringsbygg, men foretaket kan i noen tilfeller støtte innovative energiløsninger. Dette kan du lese mer om på Enova sine hjemmesider.

Grunnstøtten fra Enova vil bli redusert til 7.500,- fra 1. januar 2021. For å få dagens støttesats må tiltaket både være gjennomført og registrert med faktura i Enovas søknadsportal senest 31. desember 2020.

For å nyttiggjøre deg støtten må du selv kreve dette fra Enova. Ta gjerne kontakt med oss for å få veiledning til dette.

Les mer om Enovastøtte for energitiltak, her.

Kontakt oss

E-post: solkraft@hkraft.no

Telefon: 987 05 270