Er du en av dem som er over snittet interessert i det teknologiske aspektet av et solcelleanlegg? Til deg har vi samlet relevante dataark, sertifikater og garantier, her.

Solpanel

Montasjesystem

Vekselrettere/invertere

Feilkoder

Noen ganger kan det være at du får en feilkode i app til vekselretter/inverter. Det skyldes som oftest ting som er forbigående, men det kan i noen tilfeller være at det er nødvendig med service på anlegget (E-koder).

NB, feilsøking skal kun gjøres av autorisert personell. Endringer av innstillinger på anlegget skal være i samråd med rådgiver hos Haugaland Kraft.

Kontakt en rådgiver i Haugaland Kraft ved andre feilmeldinger enn det som ligger i tabellen.

FeilkodeHvaÅrsak og utførelse
A001Lav spenning på DC-inngang1.) Kan skyldes dårlig vær og lite sollys
2.) Dårlig tilkobling i klemmene i MC4
A002Lav intern DC-spenning1.) Kan skyldes dårlig vær og lite sollys
2.) Hvis alle spenninger er riktige og feilmelding kommer i gode forhold, så er inverter ødelagt
A003Lav AC-spenning fra nett1.) Kan skyldes jordfeil
2.) Kan skyldes lav nettspenning
3.) Mål mellom fase-jord
4.) Mål på inverter klemmer at spenningen er lik som i skap (se forklaringer under)
A004Høy AC-spenning1.) Kan skyldes jordfeil
2.) Kan skyldes høy nettspenning
3.) Kunde bor for nærme trafo – må enten stille opp inverter eller kontakte nettselskap (se forklaringer under)
A005Lav nettfrekvens1.) Mål frekvens i nettet og se om den er innenfor range i datablad
2.) Søk etter feil på AC terminal og sikring
3.) Hvis nødvendig, juster frekvensnivåer på inverter eller kontakt nettselskap
4.) Av erfaring må inverter byttes hvis alt funker i huset bortsett fra inverter
A006Høy nettfrekvens1.) Mål frekvens i nettet og se om den er innenfor range i datablad
2.) Søk etter feil på AC-terminal og sikring
3.) Hvis nødvendig, juster frekvensnivåer på inverter eller kontakt nettselskap
4.) Av erfaring må inverter byttes hvis alt funker i huset bortsett fra inverter
A011Nett frafall1.) Sjekk om det er strømstans
2.) Sjekk om det spenning i sikringen og ved inverter klemmer
3.) Feilsøk AC
E001/E003Høy DC-spenning1.) Kan skyldes ekstrem kulde
2.) Mål spenning på DC side ift paneler og inverter datablad
3.) Er alt som det skal kan vernet på DC siden i inverter ha røket – dette kan forårsakes av lynnedslag
E004Boost feil1.) Hvis det forekommer i dårlig vær og manglende sollys, ignorer
2.) Sjekk DC spenning
3.) På morgenen eller sent på kvelden er det OK
E007Isolasjonsfeil1.) Sjekk DC kabler etter skade – rift, hull, skruer gjennom kabler
2.) Kommer spesielt i regn/fukt hvis det er skade på kabler/plugger
3.) Sjekk alt nøye før inverter vurderes byttet (kun vært en gang inverter har vært problemet)
E010DC- eller AC-lekkasje1.) Sjekk AC- og DC-koblinger etter dårlig kontakt
2.) Hvis det forekommer i/etter vått vær, så feilsøk etter skade på kabler
E011Rele-feil1.) Kan skyldes jordfeil
2.) Mål på fase-jord (Se forklaring under)
E012Fan-fail1.) Bytt enten vifte eller inverter. Ved bytte av vifte sjekk om det er hovedvifte eller vifte på kontrollkortet som er gått
E018For høy DC-strøm1.) Er alt som det skal, kan vernet på DC-siden i inverter ha røket – dette kan forårsakes av lynnedslag

Vanlige årsaker til at solcelleanlegget får produksjonskutt

Her listes noen av de vanligste årsakene til at et ferdig anlegg får produksjonskutt og kort forklart hvorfor.

Jordfeil i fordelingsnettet

  • Jordfeil er dessverre ikke så uvanlig i et IT nett (som er det vanlige fordelingsnettet i Norge), selv om det potensielt er veldig farlig. Ved en jordfeil er det kontakt mellom en leder og jord et sted i en installasjon i huset, hos en nabo, eller mellom huset og trafo. Ved en slik feil vil spenningen mellom fase-jord være for lav eller for høy. Vekselretteren måler spenningen mellom fase-jord konstant, og vil slutte å produsere dersom spenningen er under 118V og over 145V (fabrikkinnstillinger).
  • Hvis det er jordfeil kan du få feilmelding E011, A003 eller A004. Hvis en slik feilmelding oppstår, må du bestille en elektriker til å feilsøke det elektriske anlegget i huset.
  • Ved jordfeil fra fordelingsnettet får hverken du som kunde eller Haugaland Kraft Energi gjort noe. Ved slike tilfeller må netteier kontaktes for utbedring. En jordfeil fra nett kan meldes inn til netteier via deres nettsider.

For høy eller lav spenning fra trafo

  • Vi kan stille inn inverter til et min og maks nivå som ligger mellom ca. 112-149V mellom fase og jord. Er spenningen lavere eller høyere en dette, må nettselskapet justere trafo. Ofte er en lavere spenning forårsaket av jordfeil (Se punkt over).
  • Ved feilmelding A003 er spenningen for lav
  • Ved feilmelding A004 er spenningen for høy

Ofte stilte spørsmål om Solkraft

Se alle