Pressekontakter

Spørsmål fra pressen skal rettes direkte til en av våre pressekontakter. Ved behov av høyoppløste bilder av personer i ledelsen, ta kontakt med Direktør Kommunikasjon & Kundetjenester.

 

 
 Olav Linga  Gunn Margareth Lassesen
 Konsernsjef  Direktør Kommunikasjon & Kundetjenester
 
Telefon: 987 05270
 
Telefon: 987 05270
 Mobil: 911 61 324  Mobil: 982 37 034
 olav.linga@hkraft.no  gml@hkraft.no

 

Grafisk profil

Retningslinjer for grafisk profil

Retningslinjene skal sikre at bedriften til enhver tid fremstår med et gjenkjennelig ansikt. At vi lett blir gjenkjent er viktig for oss, og profilen har derfor en kommersiell verdi. Følg retningslinjene! 

Logoen er det mest sentrale elementet i den grafiske profilen. Her finner du retningslinjer for hvordan den skal brukes - og ikke brukes.

Hovedvariant:

Haugaland Kraft sin logo eksisterer i to varianter:  liggende og stående med og uten slagord. Logoen finnes i farger, gråskala, sort og negativ. De ulike variantene kan du laste ned i et arkiv fra menyen til høyre.

Retningslinjer for bruk:

I all hovedsak skal logoen brukes som den er, den skal ikke strekkes i høyde eller bredde. Dersom det oppstår tilfeller der Logoens funksjonalitet begrenses betydelig av størrelse, skal det brukes sunn fornuft, MEN det skal ikke utvikles nye merker, eller komposisjoner som er tilnærmet den gamle logoen. Du kan lese mer om dette i profilhåndboken.

Regler for alternativ bruk er:

  1. En ren flate med den mørkeste logofargen eller sort kan brukes som bakgrunn forden typografiske komposisjonen.
     
  2. Stjernen kan brukes som dekorelement, men skal ikke være en tydelig del av typografien slik at komposisjonen oppfattes som en «ny» logo.
     
  3. Bassenget som form skal ikke brukes alene eller med tekst.
     
  4. Ordbildet «Haugaland Kraft» skal ikke deles opp.


Eksempler på feil bruk:
feil logobruk

 

Hovedlogo

Last ned filer her:
Profilmanual (pdf)
Logo for skjerm (jpg)
Alle logovarianter (zip)
Fargebibliotek (zip)