Om Haugaland Kraft

Hovedkontoret ligger i Haugesund med avdelinger på Fitjar, Sand, Sauda, Stord og Ølen/Skånevik. Hovedvirksomhetene er produksjon, overføring og omsetning av elektrisk kraft, samt utbygging/drift av fibernettverk. Konsernet eies av kommunene; Bokn, Haugesund, Karmøy, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira, Vindafjord samt SØK AS, Finnås Kraftlag SA og Fitjar Kraftlag SA. Konsernet har om lag 430 ansatte. Vår visjon er: "Vi gir kraft til en sterk og attraktiv region".

Haugaland Kraft ble etablert i 1998 ved at Haugesund Energi og Karmsund Kraftlag fusjonerte. Etter en omstrukturering av virksomheten i 2015 ble selskapet organisert som et konsern fra 1. januar 2016. 

Konsernet Haugaland Kraft består av et morselskap og 3 heleide datterselskaper; Haugaland Kraft Nett AS, Haugaland Kraft Fiber AS, Haugaland Kraft Energi AS. I tillegg er vi majoritetseier i Sunnhordland Kraftlag AS og Afiber AS