FOTO: HAAKON NORDVIK

Nytt styre i Haugaland Kraft

Presse Nyhet Forside

Torsdag 30.april ble Haugaland Krafts nye styre valgt.

Nytt styre i Haugaland Kraft AS blir som følger:

logo

Styreleder:  Petter Steen
Styremedlem: Inghild Storesund

                         Martin Laurhammer

                         Tiril Fjeld

                         Arne Birkeland

1.      vara       Merethe Vårvik Matre

2.      vara       Geir Egil Østebøvik

3.      vara       Ada Jakobsen

Valgt av de ansatte:

Annette Jensen, Geir Malvin Bårdsen og Einar Birger Østebø

-Viktig med kontinuitet

Vår innstilling begrunnes med at styrets sammensetning sikrer relevant kompetanse for styring av selskapet. Haugaland Kraft har vært gjennom store endringer knyttet til utvidelse av selskapet. I tiden som ligger foran oss vil det også skje endringer i selskapet.  Da er det etter valgkomitéens oppfatning viktig å ha kontinuiteten i styret, sier leder av valgkomiteen, May Britt Vihovde.

Haugaland Kraft hadde i 2019 en omsetning på 2,4 milliarder kroner og et resultat etter skatt på 599 millioner kroner. Det gode resultatet kommer av volumvekst i alle forretningsområder og kontinuerlig fokus på effektiv drift. Engangseffekter knyttet til pålagte endringer i pensjonen, som samordning og levealderjustering, gir også betydelig utslag.

Haugaland Kraft har vært gjennom store endringer knyttet til utvidelse av selskapet. I tiden som ligger foran oss vil det også skje endringer i selskapet, og det er givende at vi har fått tillit av generalforsamlingen til å fortsette det arbeidet, sier gjenvalgt styreleder, Petter Steen Jr.

Valgkomiteen har hatt følgende sammensetning:
May Britt Vihovde (leder), Torleiv Fylkesnes, Arne Bergsvåg og Vibeke Vikse Johnsen

Haugesund 05.05.20

FOTO: HAAKON NORDVIK

Kontaktpersoner:

Olav Linga,   Konsernsjef      Mob.nr. 911 61 324
Petter Steen Jr, Styreleder, Haugaland Kraft Tlf. 900 19 539
May Britt Vihovde, Leder av valgkomiteen, Tlf. 930 63 649

Publisert