Informasjon om automatiske strømmålere (AMS)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt at det skal innføres automatiske strømmålere (AMS) i Norge innen 01.01.2019

Arbeidet med utskifting til nye strømmålere går mot slutten.

Haugaland Kraft Nett har byttet ut 80 000 målere. Av forskjellige årsaker er det noen få målere som gjenstår. Arbeidet med dette fortsetter og vi forventer å avslutte de fleste aktiviteter før høsten 2019.

Arbeidet med bytte av måler har gått svært bra. Montørene fra OneCo, som har utført det meste av arbeidet, har møtt stor velvilje fra vår kunder for avtale om tidspunkt for målerbytte.

Innsamling av måledata fra målerne fungerer som planlagt. Vi vil likevel kontakte enkelte kunder der vi må gjøre mindre justeringer for utbedring av kommunikasjonsdelen i måleren.

Slik fungerer den nye automatiske strømmåleren (brukermanual)

Her finner du nærmere beskrivelse av måleren og dens funksjonalitet 

Brukermanual (pdf)

 

Driftsmelding

Vi gjør oppmerksom på at den nye AMS måleren i perioder kan miste kontakten med innsamlingssentralen. Dette kan særlig skje i utrullingsfasen frem mot 2019.

Dersom vi mister kontakt med din måler i løpet av en avregningsperiode vil vi sende sms med nødvendig informasjon. Ved manglende avlesning vil forbruket bli stipulert og et eventuelt avvik vil bli rettet opp ved avregning perioden etter.

Rundskriv fra NVE

NVE presiserer i nytt rundskriv at det bare kan gis fritak fra kravet om AMS ved vesentlige og dokumeterbare helseplager.

Rundskriv pr oktober 2017

Haugaland Kraft Nett

For installatører