Lørdag 9. september kl. 14.00
Utsira Sirakompasset