Betingelser for HK Kundeklubb 1.0

01.12.2022

Vi går fra klubb til fordel for alle

1. januar 2023 går startskuddet for et helt nytt fordelsprogram for deg som kunde i Haugaland Kraft.
Dette vil erstatte dagens kundeklubb, og gi flere goder til alle kunder av Haugaland Kraft.

01. DESEMBER 2022

1. INTRODUKSJON

1.1 Velkommen til Haugaland Kraft sin kundeklubb (heretter kalt “HK Kundeklubb”). HK Kundeklubb er Haugaland Kraft-konsernet sin kundeklubb hvor vi ønsker å belønne våre mange lojale, lokale og gode kunder. Dette er belønninger i form av blant annet rabatter på produkter hos oss og våre samarbeidspartnere, invitasjoner til arrangement m.m.

1.2 Selskapene bak HK Kundeklubb er:

De nevnte selskapene vil heretter i fellesskap bli benevnt som “Haugaland Kraft”. Adresse for begge selskaper er Haukelivegen 25, Postboks 2015, 5504 Haugesund. Ved å melde deg inn i HK Kundeklubb godtar du disse betingelsene, med den følge at det inngås en kundeklubbavtale mellom deg og Haugaland Kraft. 

2. MEDLEMSKAP

2.1 Alle med et privat kundeforhold hos Haugaland Kraft Energi AS og/eller Haugaland Kraft Fiber AS kan bli medlem i HK Kundeklubb. Medlem i HK Kundeklubb er forbeholdt kunder som er privatpersoner, dvs. at medlemskap ikke er tilgjengelig for næringsdrivende kunder. 

2.2 Medlemskap i HK Kundeklubb er gratis. 

2.3 HK Kundeklubb har to medlemsnivåer, “Medlem” og “Toppmedlem”. Du kan se status på ditt medlemskap og medlemsnivå i appen Mitt Hjem og på Min side på hkraft.no. 

2.4 Status som “Medlem” oppnås dersom du er betalende kunde av minst ett av Haugaland Kraft sine produkter.

2.5 Status som “Toppmedlem” oppnås dersom du er betalende kunde av både strøm hos Haugaland Kraft Energi AS, samt Altibox-pakke med TV og internett hos Haugaland Kraft Fiber AS.  

2.6 Har du et indirekte avtaleforhold med Haugaland Kraft gjennom sameiet eller borettslaget, så vil sameiet eller borettslagets avtale med Haugaland Kraft være med å avgjøre hvilket medlemsnivå du er på. 

3. MEDLEMSGEVINST OG ANDRE FORDELER

3.1 Alle medlemmer får tilgang på unike medlemsfordeler som organiseres og tilbys av Haugaland Kraft og våre samarbeidspartnere. Alle aktive fordeler vil til enhver tid ligge tilgjengelige i appen Mitt Hjem. Du må ha appen for å få tilgang til og kunne benytte deg av fordelene (unntak er medlemsgevinst som er beskrevet i punkt 3.3 nedenfor). Alle fordeler er personlige og kan ikke videreformidles eller overføres til andre utover husstanden.  

3.2 Noen fordeler vil være forbeholdt toppmedlemmer og ikke være tilgjengelige for ordinære medlemmer av HK Kundeklubb.  

3.3 I tillegg til fordelene som alle klubbmedlemmer vil få, vil toppmedlemmer oppnå 2 % medlemsgevinst på alt* du kjøper av Haugaland Kraft. Medlemsgevinst blir beregnet på alle produkter toppmedlemmer betaler over sin egen faktura. Dvs at toppmedlemmer oppnår 2 % medlemsgevinst på hvert enkelt produkt man kjøper, inkludert (men ikke nødvendigvis begrenset til) strøm, internett/bredbånd, TV, nedbetaling av elbil, solcellepaneler og alarm.

3.4 Produkter du eventuelt har via et borettslag eller sameie og som borettslaget/sameiet betaler for, vil ikke være med i beregningen av medlemsgevinst. Har du derimot kjøpt egne produkter på toppen av (i tillegg til) produktene du mottar via borettslaget/sameiet sin avtale med Haugaland Kraft, vil du få medlemsgevinst på disse tilleggsproduktene. Dette kan f.eks. dreie seg om filmleie, økt hastighet på internett etc. 

3.5 Reguleringsmyndighetene gir oss ikke lov til å gi dere rabatt på nettleien. *Medlemsgevinsten gjelder derfor ikke for nettleie og gebyrer/avgifter.

3.6 Medlemsgevinsten opptjenes måned for måned og øker hele året. Med mindre annet er avtalt skal datoen da du ble medlem bli startdatoen for opptjening av medlemsgevinst. Opptjeningen følger kalenderåret. Etter at året er omme og medlemsgevinsten er utbetalt, blir medlemsgevinsten nullstilt, slik at du starter på null igjen ved begynnelsen av hvert kalenderår. Medlemsgevinsten oppdateres månedlig etter hver avregning til fakturering.  

3.7 Utbetaling av medlemsgevinst skjer som fratrekk på faktura i januar påfølgende år (med et forbehold om at fratrekk kan komme på faktura i februar for året 2020). Du må ha et aktivt medlemskap i HK Kundeklubb på det tidspunkt utbetaling av medlemsgevinsten forfaller for å ha rett til å få medlemsgevinsten trukket fra faktura. Dette innebærer at medlemsgevinsten bortfaller i sin helhet (du taper din rett til oppfyllelse) dersom du ikke har gyldig medlemskap i HK Kundeklubb på tidspunktet når medlemsgevinsten utbetales. 

3.8 Du kan se din opptjente medlemsgevinst i appen Mitt Hjem og på Min side på hkraft.no. 

3.9 Medlemsgevinst kan ikke veksles inn i kontanter eller gavekort. 

4. SAMTYKKER OG INN- OG UTMELDING

4.1 Det kreves et aktivt samtykke for å melde seg inn i HK Kundeklubb. Samtykke kan gis gjennom Mitt hjem-appen, Min side på hkraft.no eller i dialog med kundeservice. 

4.2 Ved å samtykke til å være med i kundeklubben gir du oss tillatelse til å tilpasse og skreddersy din opplevelse med kundeklubben. Det betyr at vi kan tilby deg personlige fordeler og anbefalinger basert på informasjonen du har gitt oss rundt ditt kundeforhold og eventuelle preferanser/interesser du gir oss beskjed om. 

4.3  Du velger separat om du vil gi oss ditt samtykke til at vi kan sende deg personlige tilbud og fordeler via e-post, SMS eller varsel fra Mitt Hjem. Du kan gi oss samtykke til direkte markedsføring enten via Mitt Hjem, Min side på hkraft.no eller via dialog med kundeservice. 

4.4 Medlemskap i kundeklubben er ikke avhengig av at du gir oss samtykke om direkte markedsføring. Gir eller trekker du ditt samtykke for direkte markedsføring, vil det ikke påvirke medlemskapet ditt i kundeklubben. 

4.5 Du kan når som helst melde deg ut av kundeklubben. Det kan du gjøre via appen Mitt Hjem, på Min side på hkraft.no eller i dialog med kundeservice. Melder du deg ut av kundeklubben, sier du fra deg retten til å få utbetalt en eventuell medlemsgevinst for det samme år. 

5. ENDRING I KUNDEFORHOLD 

5.1 Endringer i ditt kundeforhold, som hvis du f.eks. flytter til en annen adresse, har ikke innvirkning på ditt medlemskap i HK Kundeklubb. Se punkt 5.4 om en eventuell flytting medfører at du en periode står uten et aktivt kundeforhold hos oss.

5.2 Sier du opp ett eller flere produkter og fortsetter med minst ett produkt hos oss, vil du fremdeles være medlem i HK Kundeklubb, men det kan ha innvirkning på hvilket medlemsnivå du er på. 

5.3 Har du vært toppmedlem og tjent opp medlemsgevinst og sier opp ett av grunnproduktene TV, internett eller strøm, vil du beholde den allerede opptjente medlemsgevinsten. Du vil ikke fortsette å tjene medlemsgevinst, og du vil automatisk endre medlemsnivå til “Medlem”. Er du fortsatt medlem på tidspunktet medlemsgevinsten blir utbetalt, vil du få denne trukket fra faktura selv om du ikke lenger er toppmedlem. 

5.4 Sier du opp alle produkter og dermed bringer kundeforholdet hos oss til opphør, vil du automatisk meldes ut av HK Kundeklubb. Blir du kunde igjen i samme år og melder deg inn igjen i HK Kundeklubb, vil du få tilgang til den eventuelle medlemsgevinst du har tjent opp tidligere. Nytt medlemsnivå vil avgjøre om du fortsetter å tjene medlemsgevinst på toppen av denne. 

6. ANSVAR OG ENDRINGER 

6.1 Haugaland Kraft er ikke ansvarlig for følgene av eventuelle tekniske system- eller funksjonsfeil, herunder eventuelle negative konsekvenser av slike feil. I den utstrekning ufravikelig lov tillater det, så fraskriver Haugaland Kraft seg ansvar for eventuelle tap eller skader som oppstår på grunn av endring eller sletting av medlemskap, eller noe annet ansvar relatert til kundeklubben.

6.2 Haugaland Kraft kan, etter eget skjønn, avslutte, endre, begrense eller modifisere HK Kundeklubb og/eller betingelsene når som helst. Du vil bli informert om eventuelle endringer direkte i appen Mitt Hjem eller via e-post, og endringene vil tre i kraft 14 dager fra den datoen du ble informert om endringene. Dersom du ikke godtar endringene, har du rett til å kansellere medlemskapet.

6.3 Haugaland Kraft forbeholder seg retten til å utføre uvesentlige endringer i lojalitetsprogrammet og dets betingelser uten å varsle om dette på forhånd. Du finner alltid siste versjon av betingelsene på hkraft.no.

6.4 Haugaland Kraft vil ikke utlevere kundeinformasjon til noen av våre samarbeidspartnere av HK Kundeklubb. 

6.5 Du finner informasjon om hvordan Haugaland Kraft behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.

7. KONTAKT OSS

7.1 Hvis du har spørsmål eller innspill til kundeklubben vår, setter vi pris på om du kontakter oss på e-post til kundeservice@hkraft.no

Last ned Mitt Hjem