Kontaktinformasjon

Haugaland Kraft AS

Haukelivegen 25  (se kart)
Postboks 2015, 5504 Haugesund
Org. nr: 915 636 756 MVA

Telefon : (+47) 987 05270 

 

Haugaland Kraft Energi AS

Haukelivegen 25
Postboks 2015, 5504 Haugesund
Org. nr: 915 635 903 MVA

Kundeservice strøm: Kontaktskjema

 
Telefon: (+47) 987 05270
 
Åpningstider: Mandag til fredag kl. 08:00 –15:30
 
 
 

Haugaland Kraft Fiber AS

Haukelivegen 25
Postboks 2015, 5504 Haugesund
Org. nr: 915 635 881 MVA

Kundeservice fiber: Kontaktskjema

 
Telefon: (+47) 987 05270
 
Åpningstider: Mandag til fredag kl. 08:00 – 20:00. Lørdag kl. 10:00 – 14:00
Besøkstider: Mandag til fredag kl. 08.00 - 15.30


 

Haugaland Kraft Nett AS

Haukelivegen 25  (se kart)
Postboks 2015
5504 Haugesund
Org.nr.: 915 635 857 MVA

Telefon: (+47) 987 05271

Åpningstider: Mandag til fredag, kl. 08.00 - 15.30 
 

Driftssentralen

Telefon: (+47) 987 05271

E-post: ds@haugaland-nett.no​ 

Døgnvakt
 
 
E-post Haugaland Kraft AS, Konsern: post@hkraft.no