Haugaland Kraft. Foto: HAAKON NORDVIK

Kartlegging av leverandørmarkeder

Bedrift Forside

Haugaland Kraft-konsernet har et betydelig antall bygg og anlegg som fra tid til annen krever reparasjon og vedlikehold. På denne bakgrunn ønsker vi å kartlegge leverandørmarkedene for utførelse av mindre reparasjons- og vedlikeholdsoppgaver for våre bygg- og anlegg.

Vårt geografiske område strekker seg fra Fusa og Austevoll nord i Sunnhordaland, til Sauda og Suldal i øst, samt Bokn, Karmøy og Haugesund i sør og vest. Med andre ord har vi tilstedeværelse i Sunnhordaland, store deler av Ryfylket, samt på Haugalandet


Videre har vi byggtekniske anlegg i kommunene Fusa, Austevoll, Kvinnherad, Tysnes, Stord, Bømlo, Fitjar, Sveio, Vindafjord, Etne, Sauda, Tysvær, Bokn, Karmøy, Utsira, og Haugesund. Ved disse anleggene vil det bl.a. være behov for:

Haugaland Kraft ønsker å skaffe seg en oversikt over hvilke leverandører som kan og vil utføre de ovenfor nevnte fagarbeider ved våre ulike lokasjoner.

Interesserte leverandører kan sende oss sitt firmanavn, sitt fagområde samt i hvilke av våre geografiske områder de kan utføre sine tjenester. Disse opplysningene sendes til innkjop@hkraft.no.

Det gjøres oppmerksom på at denne nettsiden ikke må betraktes som en kunngjøring av en anbudskonkurranse. Hensikten med denne nettsiden er utelukkende å synliggjøre våre behov i markedet, samt å få en oversikt over aktuelle lokale leverandører.

Det gjøres også oppmerksom på at Haugaland Kraft Nett er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser. På denne bakgrunn vil det bli avholdt konkurranser i tråd med lov om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften i de tilfeller regelverket tilsier det.

Publisert