Kompetanseområder

Haugaland Krafts kjerneområder er kraftdistribusjon, strømsalg og bredbåndtjenester.

Vi er nå over 390 ansatte. Vi vil i tiden framover ha behov for mange nye medarbeidere innen flere kompetanseområder. Flertallet av våre ansatte arbeider innenfor elektro (sterkstrøm) med bakgrunn som montør, tekniker og ingeniør/sivilingeniør, men vi har også mange andre faggrupper representert i selskapet.

Arbeidsoppgavene finner du innenfor utvikling, planlegging, utbygging og drift av vårt langstrakte kraftnett og vårt bredbåndsnett. Andre har sine daglige arbeidsoppgaver knyttet til IKT, kundesentertjenester, salg eller økonomi og administrasjon.

Haugaland Kraft tilbyr konkurransedyktige betingelser med gode forsikrings- og velferdsordninger. I tråd med våre verdier, må den som ansettes være:

Kundefokusert    -      Endringsvillig      -      Pålitelig      -      Tydelig  

Vi tar hvert år inn lærlinger i ulike fag. Lærlingestillinger lyses vanligvis ut i månedsskiftet januar/februar hvert år. Ved å registrere deg på våre hjemmesider (følg lenken ovenfor) vil du få informasjon så snart ledige stillinger lyses ut. 

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om aktuelle jobbmuligheter hos oss kan du kontakte HR på mailadresse stilling@hkraft.no eller på tlf. 987 05270

 

 

Lærling i Haugaland Kraft, bakgrunn og studier

Haugaland Kraft er Haugesundregionens eget kraftselskap og eies av kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Bokn, Sveio og Utsira. Vi har en omsetning på rundt 1 milliard kroner og i overkanten av 390 ansatte.

Ønsker du å lese mer om hvordan det er å jobbe i energibransjen kan du også sjekke ut følgende:

Lenke til Grønn Boks; www.gronnboks.no


Lærling i Haugland Kraft

Haugaland Kraft ansetter hvert år 8-10 nye lærlinger. Aktuelle lærlingeplasser i Haugaland Kraft er: 

  • Energimontør
  • Telekommunikasjonsoperatør
  • Kontor og administrasjon medarbeider
  • IKT–servicemedarbeider


Ledige lærlingestillinger lyses gjerne ut i månedsskiftet januar-februar hvert år med søknadsfrist noen uker senere. Lærlingene har da oppstart i august samme år. 

Ledige stillinger som ingeniørtrainee lyses gjerne ut i løpet av 1. kvartal med startdato fra høsten samme år.

Andre stillinger lyses ut fortløpende.


Energimontørfaget

Energimontører jobber med å bygge og vedlikeholde strømnnett, kabler og trafoer som forsyner hus og bedrifter med strøm. Et variert og fysisk arbeid der du jobber i team og er mye ute i friluft. Haugaland Kraft ansetter hvert år nye energimontørlærlinger. Haugaland Kraft har for tiden 14 lærlinger på dette området.  

Les mer på: http://utdanning.no/utdanning/laerefag.vgs.no/ELTEL3----

   

IKT-Servicefaget

IT-, eller IKT-konsulentene, i Haugaland Kraft har ansvar for å drifte de datasystemer selskapet er avhengig av for effektiv og sikker drift av programvare, styring av nett og produksjon og bredbåndstjenestene (Altibox). Haugaland Kraft har for tiden 1 lærling på dette området.  

Les mer på: http://utdanning.no/utdanning/laerefag.vgs.no/ssisf3----

Telekommunikasjonsmontørfaget

Haugaland Kraft sin bredbånd-avdeling bygger ut fibernett i hele regionen. Til dette arbeidet brukes egne telemontører eller innleide telemontører fra eksterne selskaper. Haugaland Kraft har for tiden2 lærlinger på dette området.  

Les mer på: http://utdanning.no/utdanning/laerefag.vgs.no/eltel3----

Kontor- og administrasjonsfaget

Kontormedarbeidere jobber i resepsjonen, kundetjenesten, økonomi, marked og i organisasjon. Typiske oppgaver er administrasjon og håndtering av dokumenter, fakturaer og kundehenvendelser. Haugaland Kraft har for tiden 3 lærlinger på dette området.  

Les mer på:http://utdanning.no/utdanning/laerefag.vgs.no/sskad3----