PlugPay

Faktureringsløsning og operatørtjenester for ladesystem

For å gjøre det trygt og enkelt for våre kunder, tilbyr vi operatørtjenester som er tilpasset deres elbilladeanlegg. Tjenesten driftes av det norske selskapet PlugPay AS, som har markedets mest komplette løsninger for elbillading. Tjenesten inkluderer fakturering/betalingsløsning, døgnbemannet telefonsupport, driftsovervåkning med prioritert feilretting og jevnlige programvareoppdateringer.

Avtalen inkluderer

Support

Døgnåpen vakttelefon er tilgjengelig for brukerne.

Drifts-overvåking

Ladere overvåkes hvert 10. sekund. Ved feil vil systemet automatisk forsøke å restarte laderen for feilretting.

Oppdatert programvare

Sørger for at laderne til enhver tid er oppdatert med nyeste programvare.

Velg prismodell for ladeanlegget

Som eier av ladeanlegget kan du velge mellom ulike prismodeller. Eier av anlegget kan endre både prismodell og priser inne i brukerportalen. 

Inne i brukerportalen kan du også legge inn to prisgrupper.
Eksempel: I et ladeanlegg med felles ladeplasser, kan du ha brukere i en VIP-gruppe, og en standard-gruppe med en høyere pris som gir inntjening til sameiet/selskapet.

Prismodell oversikt

Strømmålerabonnementet overføres til PlugPay, som blir strømkunde og fakturerer brukerne månedlig.

Variabel kostpris

Borettslags-modellen

PlugPay beregner faktisk kostpris per kWt før brukerne faktureres for sitt bruk. Dette gir en variabel og 100 % rettferdig ladepris, som gjenspeiler de faktiske kostnadene ved lading. Dersom måleranlegget inkluderer andre laster enn lading, vil resterende forbruk bli gjennomfakturert.

Fastpris

Bedrifts-modellen

Anleggseier bestemmer en fastpris per kWt, som gjelder for alle som lader ved anlegget.

Fastpris med tidsaspekt

Hotellmodellen

Denne løsningen egner seg der det er installert felles ladestasjoner. Mens ladingen pågår, betales en fastpris per kWt. Når bilen blir fulladet starter en valgfri minuttpris (sperreavgift) som varer inntil bilen kobles fra laderen. Sperreavgiften kan også tidsbegrenses til å gjelde en valgfri periode av døgnet.