Datterselskap - Utviklingsprosjekter

Selskapet har ansvaret for utvikling og drift av Haugaland Næringspark, et stort industriområde som ligger sentralt plassert i energiregionen Haugalandet, nærmere bestemt på Gismarvik i Tysvær kommune.

Haugaland Kraft vurderer stadig nye prosjekter innen fornybar kraftproduksjon og ny energi- infrastruktur.

 

Haugaland Næringspark AS er et heleid datterselskap av Haugaland Kraft som utvikler et
5 000 dekar stort område regulert for industri og næringsformål på Gismarvik i Tysvær kommune. For nærmere informasjon se www.haugaland-park.no

Afiber AS er et selskap som eies av Haugaland Kraft (80%) og Kragerø Bredbånd (20%). Selskapet skal tilby bedrifter og forbrukere langs Aust-Agderkysten tilgang til lynraske og fremtidsrettede internett- og tv-tjenester gjennom fiberkabler. For nærmere informasjon se pressemelding her. 
Lage lenke til (https://www.hkraft.no/aktuelt/pressemelding-article2069-580.html)

Sunnhordland Kraftlag AS har hovedkontor på Stord og har vannkraft-produksjonsanlegg flere steder i regionen. Haugaland Kraft er majoritetseier i selskapet. For nærmere informasjon www.skl.as