Hvordan avlyser jeg en utløst alarm?

alarmsymbol-300x300px

Dersom brannalarmen din utløses vil alarmen gå direkte til 110-sentralen som gjør klar for utrykning. Alarmen går samtidig til et vekterselskapet som vil forsøke å ringe deg for å få bekreftet / avkreftet alarmen.

Dersom innbruddsalarmen din utløses er det vekterselskapet som ringer deg og sender ut vekter, dersom det inngår i din avtale og situasjonen krever det.

Oppsummert dersom en alarm utløses hos deg så skjer følgende:

110-sentralen får direkte melding om at din alarm er utløst og iverksetter utrykning.

Vekterselskapet får samtidig melding om at din alarm er utløst.

Vekterselskapet ringer deg for å bekrefte/avkrefte alarmen.

Ved feilutløst alarm kontakter vekterselskapet 110-sentralen for å kansellere utrykningen.

Nummeret du vil bli ringt opp fra ved utløst alarm er: 815 00 820

Det er det samme nummeret som du skal ringe dersom du skal kansellere en alarm som er utløst ved en feil, så nå trenger du kun å forholde deg til ett nummer i stedet for to.

Husk at du ved feilutløst alarm ringer det samme nummeret 815 00 820 for å forhindre unødvendig utrykning fra brannvesenet. Lagre gjerne dette telefonnummeret på mobilen din slik at du har det tilgjengelig ved behov, og slik at du kjenner igjen telefonnummeret hvis alarmsentralen ringer deg.